Foto av Torill Vagstad

Ilagt besøksforbud

Politiet i Elverum har ilagt NFUs fylkesleder i Hedmark, Torill Vagstad og hennes ektefelle, Olav Brunstad, besøksforbud overfor en kvinne med utviklingshemning.

Kvinnen med utviklingshemning ønsket å flytte fra bofellesskapet hvor hun bor og inn i egen leilighet. Dette ble kvinnen nektet. Hun dro da til NFUs fylkesleder i Hedmark og fikk bo der.

Myndighetene forsøkte gjentatte ganger, ved hjelp av politiet å bringe kvinnen tilbake til bofellesskapet. Til slutt lyktes de.

Etter dette ila politiet i Elverum Torill Vagstad og hennes ektefelle, Olav Brunstad, besøksforbud overfor kvinnen.

Det hører med til historen at kvinnen har full rettslig handleevne, men hun er fratatt sin samtykkekompetanse på feltet. Mange vil trolig reagere på at myndige personer kan umyndiggjøres via uttalelser om samtykkekompetanse, uten noen som helst form for rettslig prøving.

Saken kommer opp til domstolsbehandling i neste uke og blir trolig ikke det siste en hører om myndige personer som fratas sin selvbestemmelse.

Jens Petter Gitlesen

6 oktober 2015

Tips noen om siden