Partilederne i FrP, Høyre, KrF og Venstre

Høye bud og harde slag

Regjeringens varslede oppmykning av reguleringene rundt boksekamper og pokerspill, passer godt. I forhandlingene om statsbudsjettet ligger mellom 20 og 30 milliarder i potten. Vi kan forvente harde slag.

Regjeringens budsjettforslag bærer preg av å være utarbeidet av Høyre og FrP. Det finnes få spor av kjernesakene til støttepartiene KrF og Venstre.

På fredag fikk regjeringen svar fra KrF som i sitt alternative budsjett foreslår 2,5 milliarder mindre bruk av oljepenger. KrF foreslår å ompostere 8 milliarder på budsjettets utgiftsside og forelår endringer på tilsammen 9 milliarder når det gjelder skatter og avgifter.

I dag kom Venstre med sitt alternative budsjett som også varsler mindre bruk av oljepenger, sterkere satsning på miljø og tilsammen rundt 20 milliarder.

I sum skiller det rundt 25-30 milliarder kroner mellom de fire partienes budsjettforslag. Skillene gå blant annet langs prinsippielle dimensjoner. Venstre ønsker å øke miljøavgiftene, noe FrP trolig er imot. Bistand, asylsøkere og budsjettets sosiale profil er andre prinsippielle skiller mellom budsjettforslaggene.

Budsjettforhandlingene mellom de fire partiene starter på tirsdag den 2. november, med frist til fredag den 7. november. En kan trygt fastslå at forhandlerne vil få en travel uke.

Jens Petter Gitlesen

3 november 2014

Tips noen om siden