Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Horne styrker Kaldheim-utvalget

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne gjorde det i dag kjent at hun vil styrke Kaldheimutvalget med NFU sin tidligere nestleder, Gunn Strand Hutchinson. Statsråden vil også styrker forskerkompetansen i utvalget.

Statsråd Solveig Horne har utvilsomt foretatt en klok vurdering når hun velger å styrke Kaldheimutvalget. Utfordringene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning gjelder nesten alle forvaltningsfelt og samtlige forvaltningsnivå. Den store bredden i tiltaksområdet, i kombinasjon med en liten populasjonsandel med utviklingshemning, gjør feltet svært krevende. Skal utvalget bidra til sitt mandat, er faglig tyngde og legitimitet en nødvendighet.

NFU sin tidligere nestleder, Gunn Strand Hutchinson, har lang fartstid fra NFU. Hun er mor til en mann med utviklingshemning, har deltatt i alle deler av vår interessepolitikk, både gjennom NFU og SAFO. Gunn Strand Hutchinson er til daglig dosent i sosialt arbeid. Hennes virke og hennes forskning ligger nært opp til, og overlapper til dels problemstillinger som utvalget nødvendigvis vil måtte berøre. Gunn Strand Hutchinson er blant ildsjelene bak storsatsningen, Innstranden idrettslag. Idrettslaget var nominert til inkluderingsprisen i 2013.

Gunn Strand Hutchinson

Det er svært positivt at statsråd Horne så verdien i kompetansen og erfaringen til Gunn Strand Hutchinson. Det er like gledelig at statsråden ser behovet for å styrke forskerkompetansen i utvalget. Mange fagfelt er aktuelle og flere kompetente forskere er på hvert av fagfeltene. Når det gjelder levekårene for mennesker med utviklingshemning, er det vanskelig å komme utenom professorene Johans Tveit Sandvin og Jan Tøssebro.

Vi er svært glade for at stortingsrepresentantene Bergstø (SV) og Bollestad (KrF) holder fokus på utviklingshemmedes levekår. Men i dag gleder vi oss mest over statsrådens kloke beslutning!

Jens Petter Gitlesen

24 februar 2015

Tips noen om siden