Foto av statsråd Solveig Horne (FrP) og stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap)

Horne står på sitt!

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne bekrefter at hun ikke ønsker å involvere NFU i arbeidet med å utforme politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) stilte barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne spørsmålet:

Hva er årsak til at Norsk Forbund for Utviklingshemmede ikke får delta i utvalget?

Det å si med rene ord at NFU er uønsket i utvalget, ville vært vanskelig i en departementalt språkdrakt. Nettopp derfor forsøker en å si det samme, men i en akseptabel form. Svaret fra Horne viser ikke at SAFO klart og entydig foreslo en kvinne og en mann til utvalget; tidligere nestleder i NFU, Gunn Strand Hudchinson og nåværende nestleder Bjug Ringstad.

Les SAFO sitt innspill til brukerrepresentanter

Departementet besitter gode lese- og skriveferdigheter. Hadde utelatelsen av NFU vært et hendelig uhell, en forglemmelse eller noe lignende, så hadde statsråd Solveig Horne rettet på situasjonen for flere uker siden.

Likestillingsombudet klaget på utelatelsen av NFU. Da svarte departementet at Ivar Stokkereit (UNICEF), var SAFO sin representant i utvalget. Når statsråden begrunner utelatelsen med respekten for organisasjonsfriheten og innspillene fra SAFO/NFU, så gjør hun akkurat motsatt av det hun skriver.

NFU takker stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) for å ta tak i saken!

Les også

Tidligere omtale på NFU sine nettsider:

 

Jens Petter Gitlesen

30 oktober 2014

Tips noen om siden