Erlend Wiborg

Fremskrittspartiet taler vår sak

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) har vist seg å være et solid fundament i den nasjonale politikken overfor mennesker med utviklingshemning.

I forrige stortingsperiode, markerte nåværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson seg som en ivrig talsmann for NFU sine politiske kampsaker. Robert Eriksson var aktiv både fra stortingets talerstol, fra sin posisjon som leder av arbeids- og sosialkomitéen og gjennom media. Mange fryktet tapet av en viktig stemme da Robert Eriksson ikke ble gjenvalgt til stortinget.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp)

Frykten er gjort til skamme av Erlend Wiborg (Frp). NFU står sterkere enn noen gang med Robert Eriksson som arbeids- og sosialminister og Erlend Wiborg som nestleder i arbeids- og sosialkomitéen.

Stortingsrepresentanten fra Moss gjorde en iherdig innsats for å sikre en enstemmig og god innstilling i stortingets behandling av meldingen "Frihet og likeverd". Som representant fra samme parti som den ansvarlige statsråden, Solveig Horne (Frp), har Erlend Wiborg selvsagt svært gode kanaler til departementets politiske ledelse. Som representant for regjeringspartiene, utøvde Erlend Wiborg (Frp) oppgaven som brobygger mellom regjeringspartnerne på en forbilledlig måte.

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg er fra Østfold, samme fylket som lokalpolitikeren Bjørnar Laabak (Frp). Bjørnar Laabak har talt NFU sine saker i mange år. Gjennom steds- og partitilknytning, har utvilsomt stortingsrepresentant Erlend Wiborg fått med seg en god ballast fra partivenner i sitt hjemfylke. Det at stortingsrepresentanten er informasjonssøkende, interessert og engasjert, har gjort det svært enkelt for NFU å viderebringe informasjon.

Alle som er interessert i politikken overfor mennesker med utviklingshemning, bør lese innlegget til stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) fra debatten om levekårene til mennesker med utviklingshemning. Når NFU i tillegg til en god innstilling og et fantastisk stortingsvedtak, får ros i stortingets talerstol, er det ikke noe som kunne vært bedre.

En stor takk til stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp)!

Jens Petter Gitlesen

6 mars 2014

Tips noen om siden