Første innspillsmøte til statens FN-rapport på CRPD

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) koordinerer arbeidet med Norges første rapportering på FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Solveig HorneStatsråd Solveig Horne innledet møtet, der mange deltok både fra funksjonshemmedes organisasjoner og andre fra sivilt samfunn. FFO (representert av Ingunn Ulfsten) og SAFO (representert av Hedvig Ekberg) fikk anledning til å komme med innspill fra talerstolen. Fra NFU stilte fem personer fra administrasjonen og to fra Oslo fylkeslag.

Hedvig EkbergSAFO fremhevet særlig utfordringer knyttet til artiklene om tilgjengelig (art. 9), vergemål (art. 12), tvang (art. 14), selvbestemmelse og bolig (art. 19), skole (art. 24), arbeid (art. 27) og internasjonalt samarbeid (art 32)

Tips noen om siden