ExtraExpress blir en permanent ordning

Extrastiftelsens styre har vedtatt at ExtraExpress innføres som en permanent ording fra høsten 2015. Første søknadsfrist er 15. september 2015, deretter to søknadsfrister hvert år, henholdsvis 15. mars og 15. september. Ordningen skal være åpen kun for medlemsorganisasjonene.

ExtraExpress:

Fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak.

Du kan søke om prosjektmidler fra 5.000,- - 30.000,-

Åtte ukers behandlingstid.

Mulighet til å vinne ekstra pengestøtte gjennom ExtraEkspress-trekning på NRK1.

Søk om prosjektstøtte gjennom ExtraExpress nå!

Tips noen om siden