Engasjement som bistandsrådgiver

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har ledig engasjement som bistandsrådgiver fra januar til 1. september 2015, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter deg som er initiativrik, samarbeidsorientert og har et stort engasjement for rettighetsbasert arbeid.

Om NFU

NFU er en menneskerettighetsorganisasjon som jobber for å fremme rettighetene til mennesker med utviklingshemning. NFU er medlem av Atlas-alliansen som er en stiftelse av organisasjoner som jobber for rettighetene til funksjonshemmede, pasienter og pårørende internasjonalt. Vår visjon er et samfunn for alle, der personer med utviklingshemning får lik mulighet til å delta på alle samfunnsarenaer på lik linje med alle andre. NFU har jobbet med internasjonale solidaritetsprosjekter i over 30 år, og er helt unike når det gjelder å støtte rettighetene for mennesker med utviklingshemmedes rettigheter og deres organisasjoner i sør.  

Vi jobber også med å holde myndighetene ansvarlige og få de til å inkludere personer med utviklingshemning på alle områder. I dag har vi prosjekter i Zambia, Malawi, Zanzibar og Nepal, i tillegg til at vi støtter et regionalt nettverk i Afrika. Vi er inne i en spennende tid med utvikling av nye og videreutvikling av gamle prosjekter så vi ser etter deg som ønsker å være med å påvirke og videreutvikle NFU’ bistandsarbeid  i fremtiden.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og følge opp samarbeid med lokale partnere. Dette inkluderer bl.a. vurdering av søknader og rapporter samt faglig bistand
 • Vurdere og følge opp prosjektbudsjetter, utbetaling av midler og innhenting av regnskap og revisjon
 • Delta i programutvikling og planlegging av bistandsarbeidet
 • Nettverk og samarbeid i Norge og internasjonalt

 

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra bistandsforvaltning og internasjonalt arbeid, særlig prosjekt/programarbeid, søknadsskriving og rapportering
 • Erfaring med utdanningsbistand og rettighets-basert arbeid
 • Kunnskap om og erfaring med å jobbe resultat-basert vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode organisatoriske og analytiske evner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid er ønskelig
 • Evne til samarbeid, fleksibilitet og tverrfaglig kommunikasjon
 • Erfaring fra felt er en fordel

Bistandsrådgiver vil inngå i et team. Internasjonal reisevirksomhet må påregnes.  Mer detaljert stillingsbeskrivelse vil bli gitt ved tilsetting.

Vi ønsker fortrinnsvis noen som kan starte allerede 5. Januar, men kan gi rom for fleksibilitet.

Lønn etter avtale. Fleksitid og avtalefestet pensjons- og forsikringsordninger.

Send søknad med CV til vseim-haugen@nfunorge.org eller via post til NFU, Youngstorget, 0028 Oslo.

Søknadsfrist: 10.desember

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til NFUs generalsekretær Vibeke Seim-Haugen på telefon 913 03 085 eller vseim-haugen@nfunorge.org

www.nfunorge.org

Tips noen om siden