– Usivilisert å avvise funksjonshemmede

NRK har viet stor plass til temaet «Funksjonshemmede flyktninger: Ignorert og glemt?» 

Funksjonshemmede er ekstra utsatt for vold og overgrep i mange flyktningleirer, og for mange handler det om å overleve. Hjelpeorganisasjonene mener Norge må ta imot og hjelpe langt flere funksjonshemmede flyktninger.

Lenke til NRKs nettsider

Tips noen om siden