Fylkesleder Staale Stampeløkken

Manglende kunnskap i Kunnskapsdepartementet?

Kunnskapsdepartementet burde også følge regjeringens handlingsplan mot hatefulle ytringer. Departementets forslaget til endringer i barnehageloven går i stikk motsatt retning, skriver NFUs fylkesleder Staale Stampeløkken.

Vi får aldri et inkluderende samfunn, hvis en ikke legger til rette for inkluderende barnehager. Denne kjensgjerningen må ha gått Kunnskapsdepartementet hus forbi. Departementet foreslår endringer i barnehageloven slik at kommunen skal kunne plassere barn med funksjonsnedsettelser i den barnehagen kommunen mener passer best.

Gjennom lek og sosialt samspill, skal barn lære hverandre å kjenne. Slik utvikles både forståelse og respekt, uavhengig av om det gjelder forskjeller i etnisk opphav, kjønn eller funksjonsnivå. Kunnskapsdepartementet er forpliktet til å fremme inkludering. Det følger av barnehagelovens formål, diskrimineringslovgivningen og internasjonale konvensjoner.

Kunnskapsdepartementet har fokus på å hindre mobbing, men synes å legge et individperspektiv på mobbingen. Departementets forslag om endringer i barnehageloven gir et godt grunnlag for å opprettholde og styrke mobbing av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utestenging, forskjellsbehandling og segregering har aldri vært gode middel for å utvikle samhold, forståelse og respekt.

Statsminister Erna Solberg og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, lanserte Handlingsplanen mot hatefulle ytringer. I handlingsplanen kan en lese:

«Vi vil ha et samfunn der det er plass til alle. Derfor vil vi jobbe for et åpent, fredelig og inkluderende samfunn der alle føler tilhørighet. Et samfunn som er basert på demokratiske verdier, universelle menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og grupper.»

Kunnskapsdepartementet burde også følge handlingsplanen. Forslaget til endringer i barnehageloven går i stikk motsatt retning.

Staale Stampeløkken

Leder Norsk Forbund for Utviklingshemmede Oppland

(Innlegget sto opprinnelig på trykk i Gudbransdølen Dagningen den 12.02.2016)

Les også:

13 februar 2016

Tips noen om siden