Undersøkelse om bruk av IKT-løsninger

Proba samfunnsanalyse har fått i oppdrag av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) å kartlegge bruk av IKT-løsninger/digitale løsninger blant personer med ulike former for funksjonsnedsettelser, konsentrasjonsvansker, lese- eller skrivevansker eller psykososiale vansker. 

Gjennomfør undersøkelsen her. Den er anonym.

https://proba.no/ikt.html

Tips noen om siden