Gruppesamtale om mosjon og trening

Invitasjon til å delta i gruppesamtale for tjenesteytere 

NFU og Karde samarbeider om prosjektet "Mosjon og trening". I prosjektet skal vi lage et nettsted for mennesker med utviklingshemning. Det vil inneholde informasjon om hvordan man kan trene hjemme og også om utendørs mosjon og trening. Det vil også være et menyvalg med informasjon for støtte­apparatet.

I prosjektet ønsker vi å gjennomføre en gruppe­samtale med inntil 8 tjenesteytere som jobber memennesker med utviklingshemning. Samtalen vil bl.a. dreie seg om hva slags mosjon og trening beboerne liker, hva et konkurranseaspekt ved aktiviteten har å si, hva som motiverer beboere til fysisk aktivitet og hva som oppleves som hindringer for fysisk aktivitet. 

Samtalen skal foregå onsdag 1. september fra­ klokka 18 til 19.30. Den vil være i Gaustadalléen 23A, i Kristen Nygaards hus i Oslo. 

De som deltar, vil få et gavekort på 500 kroner som takk for innsatsen.

Kjenner du en tjenesteyter en tjenesteyter som kan være interesserte i å delta i denne gruppesamtalen? Det er da fint om du orienterer vedkommende om muligheten for å være med. Eller er du en tjenesteyter selv som kan tenke deg å være med? Da kan du kontakte prosjektleder Gro Marit Rødevand på telefon eller 913 50 096 eller e-post gro.marit.rodevand@karde.no.

Tips noen om siden