Ila

Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.

Politiske festtaler om utviklingshemmede følges ikke opp av embetsverk og byråkrati. Skal forholdene for kriminelle med utviklingshemning bli en rettstat verdig, så krever det først og fremst en kraftig økning av kompetansen i hele kjeden fra det at kriminalitet anmeldes til det å sikre soningsforhold eller andre måter å skjerme samfunnet på. Problemet er at en god implementering krever både kompetanse, tid, personell, oppfølging og penger, forhold som synes å være en mangelvare.

 

I likhet med alle andre organisasjoner, sliter forvaltningen med trange budsjetter, for få ansatte og alt for mange oppgaver. Embetsverket har utviklet ekspertkompetanse på å forhindre forpliktelser på eget departement.

 

Nyhetsoppslagene presenterer verken nye eller eller ukjente problemstillinger. I likhet med det meste av lovverk som har relevans for mennesker med utviklingshemning, er både straffeloven, straffegjennomføringsloven og annet relevant lovverk rimelig bra. Problemet er at lovverket ikke følges opp. Det skårter på vilje til å endre situasjonen.

 

Utfordringene med vår behandling av kriminelle med med utviklingshemning kan deles i seks hovedgrupper:

 1. Språklige og kognitive utfordringer gjør at personer med utviklingshemning i liten grad er i stand til å forvalte sin sak. Når Tore Sandberg har påvist uskyldige straffedømte som ikke har forstått begrepet «skyldig», sier seg selv at i slike tilfeller vil de fleste etterforskere stå overfor utfordringer som går langt utenfor deres kompetanse.

 2. Lovverket gir rom både for å idømme straff under lovverkets minstegrense og at soningen skal gjennomføres andre steder enn i fengsel. Imidlertid synes disse bestemmelsene lite brukt. Skal mulighetene innen lovverket bli brukt på en god måte, så kreves kunnskap som de fleste dommere, advokater, sakkyndige og påtalemyndigheter ikke har.

 3. Det finnes ikke en oppskrift på god rehabilitering. Fellesnevneren i all rehabilitering er å lære den enkelte til ikke å begå fremtidig straffbare handlinger. Rehabiliteringsoppleggene innen kriminalomsorgen er lite individuelt tilpasset, men består i stor grad av programmer tilpasset «folk flest». Slike programmer vil kunne være komplett meningsløse overfor personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

 4. Innsatte med utviklingshemning som soner tidsbestemte dommer under ordinære forhold, har uovervinnelige tilpasningsproblemer. De blir lett lokket, forledet eller truet til uønskede handlinger. Risikoen for overgrep er stor. En kan anta at soningen øker sannsynligheten for fremtidige kriminelle handlinger.

 5. Fraværet av god rehabilitering, er mest alvorlig for forvaringsdømte som i praksis er fratatt muligheten til å lære å oppføre seg bedre. Manglende individuelt tilpassede tilbud medfører at forvaringsdommen kan bli til en livstidsdom.

 6. Den største gruppen av kriminelle med utviklingshemning er trolig de som aldri blir registrert som kriminelle. Kriminaliteten registreres som problematferd, en underlegges tvangstiltak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tiltakene kan være vel så inngripende som i kriminalomsorgen, men innføres uten domstolbehandling. I slike saker settes tiltak inn mot overgriper, men så glemmer en ofte at det ofte også er et offer.

Myndighetene vedtar vakre og vel menende lover. Men når denne jobben er gjort, så glemmer en implementeringen. Dette forholdet gjelder ikke bare domstolene og kriminalomsorgen, men alle livsområdene til mennesker med utviklingshemning. I 1991 sa regjering og storting at arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning skulle styrkes etter hvert. Det motsatte har trolig skjedd. I 1992 ble de statlige spesialskolene nedlagt, men det er flere elever i dagens spesialskoler enn det som det noen gang var i de statlige spesialskolene. I 1991 ble institusjonene for mennesker med utviklingshemning nedlagt, men i dag bygges større institusjoner enn det som ble bygget på 1980-tallet. Slik kan en fortsette å liste opp brutte intensjoner.

 

Uavhengig av forholdene i domstolsbehandling og kriminalomsorgen, så vil det viktigste være å forhindre kriminelle handlinger. På dette området er trolig sviket størst. Vi vet f.eks. at mennesker med utviklingshemning er kraftig overrepresentert både som overgriper og offer i seksualsaker. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte nylig spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvorfor elever med utviklingshemning i hovedsak ikke får seksualundervisning. Svaret fra kunnskapsministeren signaliserte dessverre ingen vilje til å forbedre situasjonen. Slik er det over hele fjøla. Mennesker med utviklingshemning prioriteres først og fremst i festtalene.

Omtale på NRKs nettsider:

Jens Petter Gitlesen

30 mai 2016

 • 2016-10-10 A book of First Class stamps lidocaine nicotinic receptors EBX said in an e-mailed statement to Reuters that it recently ended a debt restructuring, without detailing whether it was with banks or other creditors. It did not respond to a question about whether the plan favored banks over bondholders. OGX has no plans to restructure its debt, a spokeswoman said in an e-mail. how long does caverta last The program is officially considered an “internship,” and it is publicly promoted by the school. But the publication said that students have said that Foxconn has been assigning them to grunt work like distribution and shipping, even if it bears no resemblance to what they are studying. A finance student was reportedly tasked to glue together pieces of a PS4. quetiapine fumarate tabs 25mg He also listed a series of "poor proxies for learning", arguing that outward signs such as busy and motivated students and a calm and ordered classroom do not necessarily always mean that students are learning effectively and could reproduce correct answers independently. accutane rash side effects In a rare encounter between US and Iranian officials, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will meet US Secretary of State John Kerry as well as diplomats from the UK, France, Russia, China and Germany in New York. femigra donde comprar en colombia Traditionalists will say its about learning the facts and skills that will help you pass exams and get a job, a point of view we see represented in recent governments’ focus on improving educational outcomes. Progressives, on the other hand, will say it’s about equipping you with the attributes you need to live a happy life. This approach reached its zenith in the 1970s, but fell out of fashion when its misapplication by ideological purists led to plummeting standards. benzocaine 4 month old From Robert De Niro's dramatic weight gain for 'Raging Bull' to Matthew McConaughey's intense loss for 'The Dallas Buyer's Club,' check out celebrities who've shocked us with their shape-shifting ways... stendra quanto costa “Two years of work comes down to tonight, and then this flight,” Trappe wrote on his website in advance of his lift-off. “Two years of work, and years more of dreams.  My heart could never live a long life the way it is beating now.” Garry
 • 2016-10-10 Can I use your phone? lek finaster cena Over a millennia, the civilization that Dilmun created on the back of trading in pearls, copper and dates as far as South Asia faded into the encroaching sands. It wasn't until an excavation by Danish archaeologists in the 1950s that its past was rediscovered. how much stendra should i take On a daily basis, China's average daily crude steel outputrose 2 percent to 2.181 million tonnes in September from thepreceeding month and was the third-highest on record, asimproved orders encouraged mills to lift production. depo-medrol 40 mg ml a cosa serve A Defense Department official said the Pentagon had more than 600,000 mobile devices in use in spring, including 470,000 BlackBerrys, 41,000 devices with Apple operating systems and 8,700 smart phones with Android systems. buy albuterol sulfate inhalation solution "This gives investors something to hang their hat on goingforward, that the Oracle growth story has hit a number ofpainful speed bumps but maybe execution and a slightly betterspending environment are starting to pay off," said FBR analystDaniel Ives. clindamycin dosage for dental "I don't think democracy is the way to run anything," he once said. "Whether it's a company or anything, you need someone who is going to turn the lights on and off." (Writing by Keith Weir; editing by Tom Pfeiffer) Edwin
 • 2016-10-10 Have you got a telephone directory? cytotec dosage for induction of labour Senate leadership told the White House last week that the level of opposition on the committee would make Mr. Summers's nomination messy and potentially unsuccessful. It also would have placed Senate Majority Leader Harry Reid (D., Nev.) in an awkward position between the president and his caucus. White House officials in the past week began acknowledging to others that Mr. Summers's chances of confirmation were grim, at best, people close to the administration said. Mr. Summers on Sunday withdrew his name from consideration. precio acai berry abc "The government have got very, very serious questions to answer. It's quite obvious that they've priced Royal Mail shares in a particular way, and reduced all the asset values to enable it to sell quickly," Labour's postal spokesman Ian Murray told Reuters. cheaper alternative seroquel Swarm! is said to cast the player (Google Glass owner) as an ant in an ant colony. The Massively Multiplayer Online (MMO) game tracks the user's activities and how they go about their daily routine. rogaine minoxidil foam 5 Rinaldi has notions to expand production at Philadelphia Energy Solutions' 1,500-acre refinery site in South Philadelphia. Since acquiring the plant last year, the company has refurbished a residual catalytic cracker, a unit that turns heavy oil into diesel. cumpara duphaston In the real world at the end of a campaign trail that facilely promises more cops and the introduction of universal pre-K education, New Yorkers will rise or fall, and the course of the mayor’s term will be set, by how well he or she comes through labor negotiations and manages in a straitjacket. Bradford
 • 2016-10-10 What's your number? kosten perindopril Although the words "fast food" and "dietitian" seem contradictory, I do indulge in a fast-food meal several times a year, writes U.S. News blogger Toby Amidor. When I was growing up, I had the Burger King crown and McDonald's glass cup – to me, the childhood memories associated with these chains are undeniable. Nowadays, you can't go down most highways or through most towns without these in-your-face joints lining the streets. From burgers to Chinese food to Mexican fare, there's a multicultural adventure right in our backyards. In recent years, many chains have been called out for high fat and poor quality cuisine. Chains have been revamping their menus to provide more low-calorie choices. But can we go as far as to call fast food "healthy?" simvastatin versus atorvastatin side effects Moscow, Assad's main arms supplier, has also indicated it would not support any resolution opening up "safe zones" or "humanitarian corridors" in Syria, suggesting the West could use them as an excuse to intervene in the conflict. para que sirve el celecoxib capsulas de 200 mg A national interest argument can also be made for U.S. military intervention, which is the only one which might change the mind of Republicans in the House now leaning against the resolution. A first principle of American foreign policy should be to support its friends and oppose its adversaries. The Iranian government is the greatest destabilizing nation-state in the region, an adversary of the United States and a threat to long-term American allies. In recent polls in Sunni Muslim countries in the Middle East, Iran has replaced the United States as the greatest threat. American disengagement or missteps in the region over the past four years have encouraged Iranian adventurism. voltaren oftabak prezzo So many fish had died by Thursday that the Hawaii Department of Health tripled cleanup crews to three boats, which removed hundreds of fish and were expected to remove thousands more, the department said in a statement. hyaluronic acid solgar fiyat Even more lethal evidence of the shift is the manner in which the Southerner leadership recently began to handle tribal conflicts. Conflict between the Murle and Luo Nuer, two of the dominant tribes in the Jonglei state, has widened. The Murle are among the most isolated, underdeveloped and powerless tribes in the South and have been fighting with other tribes in the area, particularly the Luo Nuer. The Southern leadership has thrown up its hands in trying to deal with the Murle, and is now using military force and repression to disarm them, instead of trying to integrate the Murle into the Southern power structure. famvir cost canada With a fashion designer for a mom and an underwear model for a dad, it was only natural Romeo Beckham would find his way into the modeling world! Landing his first ever gig, the 10-year-old son of David and Victoria Beckham stars in the new Burberry Spring/Summer 2013 campaign. The adorable mini Beckham got to work with famed photographer Mario Testino, who shot the campaign. Not bad for your first ever photo shoot! can we take ibuprofen with naproxen Securing a council seat will not be easy, U.N. diplomats say. Most members of the 120 non-aligned bloc of developing nations are either cool or openly hostile towards Israel. General Assembly votes on issues related to Israel and the Palestinians are usually unfavorable for the Israelis. Jordon
 • 2016-10-10 We need someone with experience comprare triphala Boston-based Admirals Bank, arguably the most aggressivemarketer of the solar loan, 18 months ago began offering a solarloan product, which essentially is a second mortgage. It nowworks with about 700 installers, including PetersenDean. medrol dose pack and zpack "It is fair to conclude that there will be downward pressureon physical premiums ... but we are in uncharted waters. You'llonly get more cutbacks if the LME price does not rise tocompensate," analyst Stephen Briggs at BNP Paribas said. triple action virility “We at St Albans School are looking very, very seriously at International A-levels because we feel there is a tremendous value in the feedback provided by AS-levels at the halfway point.” methylprednisolone muscle weakness Companies looking to explore and develop shale gas in the U.K. need to engage with local communities much earlier in the process if the country's fledgling industry is ever going to develop and have the transformative effect it has had in the U.S., U.K. Energy Minister Michael Fallon said Thursday. taxotere cytoxan long term side effects While more than a dozen brokerages raised their pricetargets on the stock following the strong results, many of thetargets remain below Netflix's current share price, a sign thateven accelerated growth may not be enough to justify thecompany's nearly $21 billion market cap. tofranil xarope Cruz met Jay Z two years earlier through his friendship with Wale, a Roc Nation artist. Soon they became friends and doors began to open. But when Jay Z approached him about an alliance and his intention to revolutionize sports representation, Cruz still needed some time to think about it before he agreed. prix bague ginette The win maintained the U.S. team's unbeaten record at home in the qualifiers and took the Americans to 19 points in the standings, four points clear of their nearest rivals with only one round of matches remaining on Tuesday. prevacid 24hr vs prilosec otc Jakarta has more Twitter users than any other city In the world, according to Semiocast, a social media market researcher, and Indonesia is home to the world's fourth-largest population, with half the people under 30. All ingredients for a social media marketer's dream. Avery
 • 2016-10-10 How much does the job pay? metformin uden recept Italy's ruling coalition averted a split over a motion toscrap its purchase of 90 F-35 jets last month by agreeing toseek parliament's approval before going ahead with furtherspending on the program. An opposition motion in favor ofabandoning the F-35 was defeated. amitriptyline for treating pain Republicans in the Senate are pushing to include slightmodifications to the Affordable Care Act. One would toughenincome verification for those seeking health insurance subsidiesunder the law. Another could delay a reinsurance fee included inthe law that otherwise would start in 2014, according to alabor-union source. methotrexate 50mg 2ml What does this all mean for policymakers? Well, turning the clock back on the pill isn't really possible, they argue. "From a policy perspective, attempts to turn the technology clock backward by denying women access to abortion and contraception is probably not possible, and even if it were possible, it would almost surely be both undesirable and counterproductive," they write. "On the contrary, efforts should be made to ensure that women can use the new technologies if they choose to do so." But they also take away from this study the conclusion that cuts to welfare for single mothers would be ill-advised. "Cuts in welfare, as currently proposed, would only further immiserize the victims," they write. "Such cuts would have little impact on the number of out-of-wedlock children while impoverishing those already on welfare yet further." ibuprofen vaikams kaina Government lawyers said in the documents filed late Thursday that they will ask the U.S. Fifth Circuit Court of Appeals to reverse a September 17 ruling by U.S. District Judge Kurt Engelhardt that the officers, convicted in 2011, should be retried due to prosecutorial misconduct. clomid 50 mg price in pakistan In November 2007, ADIA took a 4.9 percent stake inCitigroup, investing $7.5 billion that helped the bank boost itsbalance sheet in the wake of billions of dollars in writedownson subprime mortgage investments. bisacodyl 5mg to lose weight "It's a much more elaborate operation and one that we assumed was only invented and developed in the Iron Age, which started maybe 3,000 years ago — not 5,000 years ago," Rehren said.   Quaker
 • 2016-10-10 I've got a very weak signal vigrx plus gains permanent Pentagon Press Secretary George Little said the U.S. Air Force transported State Department personnel out of Sanaa early Tuesday. The department said in a travel warning that it had ordered the departure of non-emergency U.S. government personnel "due to the continued potential for terrorist attacks," adding that U.S. citizens should leave immediately because of an "extremely high" security threat level. carvedilol 3 125 mg posologia He advocates the pursuit of the monitoring of the Copenhagen criteria – criteria countries must meet to enter the EU – after a country enters the EU. “We were very naive, as if the entering countries would always have good democratic behaviour,” he told euronews in a phone interview. buy celebrex online canada Last fall, the FSOC sought to force the SEC to consideradopting reforms for the money market fund industry afterSchapiro was unable to convince a majority of her colleagues onthe five-member commission to issue her proposal for publiccomment. isotretinoin uses “When we talk for example of men and women and the opportunity within synagogues and within community life there are clear roles that different people can play and in that way each of us can achieve his or her own amazing potential." clarithromycin 500 mg cena It accused SAC of "systematic insider trading" in a scheme that ran roughly from 1999 to 2010, was designed to boost returns and fees, and enabled SAC to generate hundreds of millions of dollars of illegal profits and losses avoided from timely trades. doxycycline for acne how long can you take it Police found Ms Goodband's body after it was thrown into the shaft "in the most callous way you can imagine", covered in soil, large stones and plastic bags full of rubbish, the jury heard. is it okay to take ibuprofen before getting a tattoo The tax hike is part of a package agreed last year by the previous government and the two current ruling parties, as the first step in a doubling of the consumption tax - similar to a goods-and-services tax in other countries - over two years. The law stipulates that the government must confirm that the economy is strong enough to weather the tax hike before proceeding. p57 hoodia cactus slimming gel capsules 30 pills In May, a scandal broke involving the Accor hotel in Sydney, when the hotel's general manager of communications, Peter Hook, admitted to anonymously posting more than 100 reviews on TripAdvisor. Some were glowing reviews of Accor, while others criticized competitors like the Intercontinental Hotel in Adelaide, which Hook wrote is "stuck in a time warp and rather expensive." extjs textarea growmax On Monday, a judge in the northern Italian city of BustoArsizio cleared more than 80 people as possible witnesses,including businessman Ratan N. Tata and former British DefenceSecretary Geoff Hoon. Those cleared, however, may not be calledto testify. Kidrock
 • 2016-10-10 A packet of envelopes amoxicillin online pharmacy However, those waiting for the breakneck pace of growth to end will have to wait a bit longer as the company reported on a year in which its number of customers rose an astonishing 42% to surpass seven million. medrol pak alcohol It is not a complete list of people from the UK who are suspected of having gone to fight because it is impossible to establish or estimate with any certainty how many Westerners have taken up arms in Somalia. buy prochem anavar uk "I am well aware of the responsibility that is on my shoulders and I will continue to give everything I have, with my whole heart," he told reporters Thursday during a visit to the northern city of Antwerp, where De Wever is mayor. vigora 100 doses He said: “Undaunted by the challenge of fighting a capable enemy over 8,000 miles from the UK, in the most demanding and extreme of weather conditions, and against uncertain odds, Admiral Woodward's inspirational leadership and tactical acumen, meshing the realities of the higher political command at home with the raw and violent fight at sea, was a major factor in shaping the success of the British forces in the South Atlantic. getting high on promethazine dm syrup Seven of his next nine swings went roaring into Home Run Land. And his last three waves of the bat produced blasts so humongous, they should have been tracked by Air Traffic Control at nearby LaGuardia Airport. lexapro 20 mg social anxiety “Teachers do need to be informed about changes in the structure of exams,” he said. “However, these seminars raise money for awarding bodies and there’s a temptation for the person giving the presentation to pass on details of the examination just to draw more people in. Eldon
 • 2016-10-10 Good crew it's cool :) keppra lek cena Police said two Massachusetts women were killed. They were identified as Pamela Wells, 60, of South Hamilton, and Elise Bouchard, 52, of Danvers. Two other riders suffered non-life threatening injuries, police said. metformin tablet dose Beijing, sometimes derided as "Greyjing" or "Beige-jing" by English-speaking residents, suffered its own smog emergency last winter when the pollution index reached 45 times the recommended level one particularly bad day in January. prix augmentin 1g tunisie "They're being delayed for reasons of quality, which is agood thing, but companies like Ubisoft already have a tendencyto restrict the amount of titles they produce. If they releasefewer games they have to be a blockbuster every time, there isno room for error." buy testo xl uk The yield is the annual dividend payment (in pence) divided by the share price (also in pence), expressed as a percentage. Therefore, the yield moves in the opposite direction to the share price – a high yield implies a low share price. stendra approval Something that could help the government battle inflation isthe U.S. Federal Reserve's efforts to calm the market afterexpectations for an early scale-back in stimulus sparked aflight of capital from emerging-market nations. The capitaloutflows dragged down the value of the Brazilian real,which lifted the prices of imported goods. Odell
 • 2016-10-10 Could you tell me the dialing code for ? pediatric dosing ibuprofen chart "It is easy to dismiss more carnage in Iraq. Iraq is a sea of carnage, [but in this instance] there is a significant difference," said Torricelli, who dropped out of his Senate re-election campaign in 2002 after a donor scandal. "They were assured protection, these were innocent, unarmed refugees. ... The wounded fled to a hospital and they were killed on hospital gurneys." bactrim or cipro for kidney infection He stopped short of also asking for talks with Vietnam to be suspended but pressed Froman to explain "what steps the administration is willing to take to ensure that Vietnam is able to comply" with labor provisions established by a bipartisan group of U.S. lawmakers in 2007 for trade agreements. zyvoxid tablet fiyat Washington's stalemate distracted investors from thebeginning of a busy week of earnings. Citigroup reportedweaker-than-expected results as the bank was hit by adouble-digit drop in bond trading revenue for the quarter.Shares fell 0.4 percent to $49.43. is acetaminophen or ibuprofen better for muscle pain Free agency was a dream, that is what he said in a story written about him in the New York Observer. But then he quickly qualified that by saying that doesn’t mean he’s going anywhere, that he’s practically a walking, talking, posing, 3-point shooting “I love New York” commercial all by himself. how much diflucan do i take for a yeast infection Forty-four-year-old wing walker Jane Wicker and 64-year-old pilot Charlie Schwenker were killed Saturday in a crash that was witnessed by thousands of horrified spectators at the Vectren Air Show near Dayton. The cause is not yet known. omeprazole 40 mg how to take The public housing complex where he and his wife live, close to the stadium and the site of his former home - currently a parking lot - is slated to be destroyed as part of construction of a new stadium for the 2020 Summer Olympics, which Tokyo won the right to host again earlier this month. Isabel
 • 2016-08-30 Do you know what extension he's on? how to get spyware from a phone call The stimulus package was part of a mid-January deal betweenthe federal government, oil-producing regions and energycompanies in a government-led drive to keep oil productionsteady while global oil prices hit six-year lows can prednisone cause high glucose Still and the Bengals helped raise awareness for pediatric cancer throughout the 2014 season, promoting the hashtag #LeahStrong and donating proceeds of Still’s jersey sales to pediatric cancer research. tapering off decadron side effects But the defection to UKIP and a sex scandal that forced ajunior minister's resignation overshadowed two major policypledges, the first of what the Conservatives say will be astring of eye-catching pre-election promises this week. Anton
 • 2016-08-30 How do you know each other? glipizide xl side effects That came after Cutler threw across his body and tried to squeeze a pass to Martellus Bennett on a third-and-1 at the Buffalo 34 cataflam tabletas 50 mg dosis The former FDNY and NYPD members allegedly claimed to suffer from stress-related woes, many citing their experiences on 9/11, that prevented them working while collecting disability checks that funded a carefree lifestyle. Randolph
 • 2016-08-30 Is there ? elocon cream 0.1 usage nurture' questions about whether conditions such as depression and schizophrenia are genetic, or whether real life experiences are more influential. Jimmi
 • 2016-08-30 I wanted to live abroad bactrim ds and coumadin interaction Abhisit— 44, Oxford-educated and well-spoken — performed well for the crowd of journalists, embassy folk and others who came to see his most-public grilling so far Reynaldo
 • 2016-08-30 I can't get a signal promethazine with codeine recreational dosage CUNY costs a fraction of what students pay at private institutions, and it beats most public universities, too. prijs cataflam 50 mg novartis deutsch * The party looked set to take on Greece's internationallenders, with leader Alexis Tsipras pledging to end five yearsof austerity and renegotiate Greece's debt agreements Waylon
 • 2016-08-30 What's the last date I can post this to to arrive in time for Christmas? dexamethasone (decadron) and furosemide (lasix) Yildiz - a food and beverages maker which owns Ulker Biskuvi - said it had beaten breakfast cereal maker KelloggCo and Ontario Teachers' Pension Plan, which boughtBurton's Biscuit last year, in the United deal. Garfield
 • 2016-08-30 I'd like to pay this in, please phenergan suppository dosing The king's rapid appointments of half-brother Muqrin, 69, as Crown Prince and nephew Mohammed bin Nayef, 55, as Deputy Crown Prince, appeared to resolve for many years to come speculation that succession disputes might destabilize the ruling family. Alexis
 • 2016-08-30 Where's the nearest cash machine? can robaxin get you high Tea Party adherents are mainly white, middle-class citizens, angry at being elbowed aside by minority voters methocarbamol 500 mg compared to soma The audit could be used to shape new legislation, best practices or executive orders by Brown, her office said. decadron dose asthma Unless you expect to be in the lowest tax bracket at the time, it makes sense to start withdrawing at least enough every year before then to "use up" the lower tax brackets. John
 • 2016-08-30 How much is a Second Class stamp? does bactrim cover group b strep It was arranged to benefit Miami Children's Initiative, an organization focused on breaking the cycle of poverty in Miami's impoverished Liberty City neighborhood. Gregorio
 • 2016-08-30 I work here coumadin blood levels high healthcare system treats Americansnearing death and urges comprehensive care to improve thequality of life in their final days. free cell phone message spy Both AXA Achievement scholarship programs are open to high school seniors who are U.S decadron shot for ear infection The state medical examiner's office in Richmond is trying to identify the remains. Elias
 • 2016-08-27 Photography mspy jar “So I was like if he can learn to fly, then I guess I can learn to fly,” she said bactrim compuesto pediatrico He couldn’t wait to discuss his ode to franchise, calling the exact same play on the first snap that the Namath Jets called on their first play in the Super Bowl III win in Miami. Ralph
 • 2016-08-27 Who's calling? principio ativo captopril 25mg A retired Israeli army officer, Major-General Israel Ziv, said he believed Wednesday's assault was an attempt by Hezbollah to draw Israel more deeply into the war in Syria, where Hezbollah is fighting alongside forces loyal to President Assad. Edgar
 • 2016-08-27 Thanks for calling methocarbamol high 500mg As we wait for the fighters, we are treated to re-run of Mayweather's 2001 fight with Diego Corrales and specifically the seventh round, when Floyd knocked down his opponent three times in a fight he would go to win with a TKO in round 10. Neville
 • 2016-08-27 I saw your advert in the paper adalat retard 10 mg precio getwestlondon.co.uk and the Ealing Gazette, Harrow Observer, Uxbridge Gazette, Hounslow Chronicle and Fulham & Hammersmith Chronicle are part of Trinity Mirror Southern, offering you unique access to our audience across the region online and in print. Mitch
 • 2016-08-27 My battery's about to run out mobil spy on samsung 4 (AP) — Virginia police aren't saying much at all about their evidence against a suspect in the disappearance of a University of Virginia student, but they seem to be working systematically to link his DNA to an expanding circle of attacks on women, a criminal defense expert suggested Tuesday. what is the drug depakote used to treat There was no way the committee could pass up a meeting of two of the biggest coaches and programs in college football in favor of Baylor or TCU (not that they take TV revenue or things like that into consideration). mobile no tapping equipment Westhouse Securities analyst Roddy Davidson remains upbeat: "We retain our positive view on the group’s trading prospects, its status as a beneficiary of US$ strength, its ability to capitalise on a positive cyclical and structural outlook for global advertising spend, and the desirability of its overweight exposure (relative to peers) in digital disciplines and emerging territories.” Winfred
 • 2016-08-27 Another service? buy capoten The agency is also in the process of searching for a new external auditing firm to confirm the gas pricing data is accurate. Blaine
 • 2016-08-27 I'm sorry, he's how to spy on my daughters text messages The ECB abruptly cancelled its acceptance of Greek bonds inreturn for funding, shifting the burden onto Athens' centralbank to finance its lenders and isolating Greece unless itstrikes a new reform deal. Millard
 • 2016-08-27 What's the current interest rate for personal loans? spy equipment Since Robertson rejected the Yankees’ qualifying offer last month, the Yankees would receive a compensatory draft pick between the first and second round if he signs with another team hyzaar 100-25 tablet But the allocation of credit will, over time, improve, asbanks respond to market forces capoten dosage The Texans defensive squad plays the offensive squad, which makes for fun photo opportunities when Watt has to run down his own quarterback on the baselines, like he did in 2014”s game. Mathew
 • 2016-08-27 We'll need to take up references altace 2 5mg A McConnell spokesman said his position had not changed: a Republican-controlled Senate would still see a full repeal vote and McConnell remained committed to undoing the law's funding provisions through a special parliamentary process requiring only a simple 51-vote majority. Brayden
 • 2016-08-27 Where do you live? normal dose of bactrim for bladder infection The European Commission raided the companies in July lastyear on concerns raised by U.S.-based Cogent Communications thatthe telecoms operators may have abused their market position indeals with Internet companies to deliver content to users. buy vermox tablets uk Reuters independently verified her identity with a Sunday school teacher at the church where her family worships and through a public records check of her address. Lance
 • 2016-08-23 One moment, please promethazine 25 mg high In its short time open, The Langham has received praise from numerous visitors for its upscale accommodations and the staff's helpfulness and attention to detail. the effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes The Iraqi military had lobbied for U.S.-led coalition air strikes while Shi'ite paramilitary forces opposed such a move Paris
 • 2016-08-23 Gloomy tales black all spys from my phone The euro rose 1.87 percentto $1.0859 on Friday, while the yen rose 0.54 percentagainst the dollar. Aubrey
 • 2016-08-23 I support Manchester United prix du cialis 10mg A voice vote in the City Council gave the team permission to move forward with plans that will dramatically change the ballpark experience on Chicago's north side. The most notable alteration is the 5,700-square-foot video scoreboard in left field — roughly three times the size of the iconic manual one in center, which will remain in operation as well. sildenafil pfizer online rezept KIND Bar (they are made with ingredients you can recognize and pronounce. This is not your typical bar). Coconut Almond MYLK. Green juice. Nuts: cashews, almonds, pistachios. I love 'em all. A small square of dark chocolate. Isreal
 • 2016-08-23 What sort of music do you listen to? vigaplus argentina But Iran, diplomats said, has made much more concreteproposals than in the past, when ideological lectures andobfuscations were the norm, to the point that Iraniannegotiators were worried about details being aired in publicbefore they had had a chance to sell them back in Tehran. viagra kopen kruidvat Since Snowden disclosed documents on previously secret U.S.internet and phone surveillance programs in June, histhree-month tenure with U.S. contractor Booz Allen HamiltonHolding Corp starting in late March of this year hasbeen the focus of considerable attention. His time at Dell hasreceived little attention. Darell
 • 2016-08-23 Could you ask him to call me? cheapest prescription cialis Data from Thomson Reuters' Lipper service showed investorsin funds based in the United States pulled money out of taxablebond funds for the first week in three while stock funds markeda fifth straight week of inflows. viagra vs cialis premature ejaculation The sale will kick off in about 30 days, with the sharesfirst offered to its employees, pensioners and employment fundsat 2,850 pesos each. In the second round the government willsell shares to the general market at a higher price, Cardenassaid. Cameron
 • 2016-08-23 A pension scheme alfuzosin actavis bipacksedel The U.S. National Hurricane Center said an area of lowpressure over the oil-producing southern Gulf of Mexico had a 70percent chance of becoming a tropical cyclone over the next 48hours and was expected to dump heavy rains on already floodedareas in southern and eastern Mexico. viagra ra receptre Since 1993, it has hosted more than 115 missions that resulted in more than 300 peer-reviewed studies. It is owned by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and operated by Florida International University (FIU). Devon
 • 2016-08-23 Did you go to university? czy vialafil jest na recepte He eventually put his clothes back on and headed towards the baggage collection area, but was caught by police who tried to control him using a “dry” Taser when he refused to co-operate. Electronic stun guns are held against a target to cause shock and pain. buy viagra direct from pfizer China's second-quarter economic growth cooled to 7.5percent versus a year earlier, from 7.7 percent inJanuary-March, in line with expectations. Other figures showed ahealthy rise in retail sales, while industrial output slightlyundershot forecasts. Jarrett
 • 2016-08-23 Special Delivery