Ila

Sviket mot kriminelle utviklingshemmede!

NRK den siste tiden har satt søkelyset på innsatte med utviklingshemning og deres spesielle utfordringer i kriminalomsorgen. Det er positivt at NRK setter fokus på saken, men all erfaring tilsier at saken i høyden vil komme til justisdepartementets skuffer. Om en uke eller to er saken glemt.

Politiske festtaler om utviklingshemmede følges ikke opp av embetsverk og byråkrati. Skal forholdene for kriminelle med utviklingshemning bli en rettstat verdig, så krever det først og fremst en kraftig økning av kompetansen i hele kjeden fra det at kriminalitet anmeldes til det å sikre soningsforhold eller andre måter å skjerme samfunnet på. Problemet er at en god implementering krever både kompetanse, tid, personell, oppfølging og penger, forhold som synes å være en mangelvare.

 

I likhet med alle andre organisasjoner, sliter forvaltningen med trange budsjetter, for få ansatte og alt for mange oppgaver. Embetsverket har utviklet ekspertkompetanse på å forhindre forpliktelser på eget departement.

 

Nyhetsoppslagene presenterer verken nye eller eller ukjente problemstillinger. I likhet med det meste av lovverk som har relevans for mennesker med utviklingshemning, er både straffeloven, straffegjennomføringsloven og annet relevant lovverk rimelig bra. Problemet er at lovverket ikke følges opp. Det skårter på vilje til å endre situasjonen.

 

Utfordringene med vår behandling av kriminelle med med utviklingshemning kan deles i seks hovedgrupper:

 1. Språklige og kognitive utfordringer gjør at personer med utviklingshemning i liten grad er i stand til å forvalte sin sak. Når Tore Sandberg har påvist uskyldige straffedømte som ikke har forstått begrepet «skyldig», sier seg selv at i slike tilfeller vil de fleste etterforskere stå overfor utfordringer som går langt utenfor deres kompetanse.

 2. Lovverket gir rom både for å idømme straff under lovverkets minstegrense og at soningen skal gjennomføres andre steder enn i fengsel. Imidlertid synes disse bestemmelsene lite brukt. Skal mulighetene innen lovverket bli brukt på en god måte, så kreves kunnskap som de fleste dommere, advokater, sakkyndige og påtalemyndigheter ikke har.

 3. Det finnes ikke en oppskrift på god rehabilitering. Fellesnevneren i all rehabilitering er å lære den enkelte til ikke å begå fremtidig straffbare handlinger. Rehabiliteringsoppleggene innen kriminalomsorgen er lite individuelt tilpasset, men består i stor grad av programmer tilpasset «folk flest». Slike programmer vil kunne være komplett meningsløse overfor personer med kognitive funksjonsnedsettelser.

 4. Innsatte med utviklingshemning som soner tidsbestemte dommer under ordinære forhold, har uovervinnelige tilpasningsproblemer. De blir lett lokket, forledet eller truet til uønskede handlinger. Risikoen for overgrep er stor. En kan anta at soningen øker sannsynligheten for fremtidige kriminelle handlinger.

 5. Fraværet av god rehabilitering, er mest alvorlig for forvaringsdømte som i praksis er fratatt muligheten til å lære å oppføre seg bedre. Manglende individuelt tilpassede tilbud medfører at forvaringsdommen kan bli til en livstidsdom.

 6. Den største gruppen av kriminelle med utviklingshemning er trolig de som aldri blir registrert som kriminelle. Kriminaliteten registreres som problematferd, en underlegges tvangstiltak i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven. Tiltakene kan være vel så inngripende som i kriminalomsorgen, men innføres uten domstolbehandling. I slike saker settes tiltak inn mot overgriper, men så glemmer en ofte at det ofte også er et offer.

Myndighetene vedtar vakre og vel menende lover. Men når denne jobben er gjort, så glemmer en implementeringen. Dette forholdet gjelder ikke bare domstolene og kriminalomsorgen, men alle livsområdene til mennesker med utviklingshemning. I 1991 sa regjering og storting at arbeidstilbudet til mennesker med utviklingshemning skulle styrkes etter hvert. Det motsatte har trolig skjedd. I 1992 ble de statlige spesialskolene nedlagt, men det er flere elever i dagens spesialskoler enn det som det noen gang var i de statlige spesialskolene. I 1991 ble institusjonene for mennesker med utviklingshemning nedlagt, men i dag bygges større institusjoner enn det som ble bygget på 1980-tallet. Slik kan en fortsette å liste opp brutte intensjoner.

 

Uavhengig av forholdene i domstolsbehandling og kriminalomsorgen, så vil det viktigste være å forhindre kriminelle handlinger. På dette området er trolig sviket størst. Vi vet f.eks. at mennesker med utviklingshemning er kraftig overrepresentert både som overgriper og offer i seksualsaker. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) stilte nylig spørsmål til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om hvorfor elever med utviklingshemning i hovedsak ikke får seksualundervisning. Svaret fra kunnskapsministeren signaliserte dessverre ingen vilje til å forbedre situasjonen. Slik er det over hele fjøla. Mennesker med utviklingshemning prioriteres først og fremst i festtalene.

Omtale på NRKs nettsider:

Jens Petter Gitlesen

30 mai 2016

 • 2016-10-10 A book of First Class stamps lidocaine nicotinic receptors EBX said in an e-mailed statement to Reuters that it recently ended a debt restructuring, without detailing whether it was with banks or other creditors. It did not respond to a question about whether the plan favored banks over bondholders. OGX has no plans to restructure its debt, a spokeswoman said in an e-mail. how long does caverta last The program is officially considered an “internship,” and it is publicly promoted by the school. But the publication said that students have said that Foxconn has been assigning them to grunt work like distribution and shipping, even if it bears no resemblance to what they are studying. A finance student was reportedly tasked to glue together pieces of a PS4. quetiapine fumarate tabs 25mg He also listed a series of "poor proxies for learning", arguing that outward signs such as busy and motivated students and a calm and ordered classroom do not necessarily always mean that students are learning effectively and could reproduce correct answers independently. accutane rash side effects In a rare encounter between US and Iranian officials, Foreign Minister Mohammad Javad Zarif will meet US Secretary of State John Kerry as well as diplomats from the UK, France, Russia, China and Germany in New York. femigra donde comprar en colombia Traditionalists will say its about learning the facts and skills that will help you pass exams and get a job, a point of view we see represented in recent governments’ focus on improving educational outcomes. Progressives, on the other hand, will say it’s about equipping you with the attributes you need to live a happy life. This approach reached its zenith in the 1970s, but fell out of fashion when its misapplication by ideological purists led to plummeting standards. benzocaine 4 month old From Robert De Niro's dramatic weight gain for 'Raging Bull' to Matthew McConaughey's intense loss for 'The Dallas Buyer's Club,' check out celebrities who've shocked us with their shape-shifting ways... stendra quanto costa “Two years of work comes down to tonight, and then this flight,” Trappe wrote on his website in advance of his lift-off. “Two years of work, and years more of dreams.  My heart could never live a long life the way it is beating now.” Garry
 • 2016-10-10 Can I use your phone? lek finaster cena Over a millennia, the civilization that Dilmun created on the back of trading in pearls, copper and dates as far as South Asia faded into the encroaching sands. It wasn't until an excavation by Danish archaeologists in the 1950s that its past was rediscovered. how much stendra should i take On a daily basis, China's average daily crude steel outputrose 2 percent to 2.181 million tonnes in September from thepreceeding month and was the third-highest on record, asimproved orders encouraged mills to lift production. depo-medrol 40 mg ml a cosa serve A Defense Department official said the Pentagon had more than 600,000 mobile devices in use in spring, including 470,000 BlackBerrys, 41,000 devices with Apple operating systems and 8,700 smart phones with Android systems. buy albuterol sulfate inhalation solution "This gives investors something to hang their hat on goingforward, that the Oracle growth story has hit a number ofpainful speed bumps but maybe execution and a slightly betterspending environment are starting to pay off," said FBR analystDaniel Ives. clindamycin dosage for dental "I don't think democracy is the way to run anything," he once said. "Whether it's a company or anything, you need someone who is going to turn the lights on and off." (Writing by Keith Weir; editing by Tom Pfeiffer) Edwin
 • 2016-10-10 Have you got a telephone directory? cytotec dosage for induction of labour Senate leadership told the White House last week that the level of opposition on the committee would make Mr. Summers's nomination messy and potentially unsuccessful. It also would have placed Senate Majority Leader Harry Reid (D., Nev.) in an awkward position between the president and his caucus. White House officials in the past week began acknowledging to others that Mr. Summers's chances of confirmation were grim, at best, people close to the administration said. Mr. Summers on Sunday withdrew his name from consideration. precio acai berry abc "The government have got very, very serious questions to answer. It's quite obvious that they've priced Royal Mail shares in a particular way, and reduced all the asset values to enable it to sell quickly," Labour's postal spokesman Ian Murray told Reuters. cheaper alternative seroquel Swarm! is said to cast the player (Google Glass owner) as an ant in an ant colony. The Massively Multiplayer Online (MMO) game tracks the user's activities and how they go about their daily routine. rogaine minoxidil foam 5 Rinaldi has notions to expand production at Philadelphia Energy Solutions' 1,500-acre refinery site in South Philadelphia. Since acquiring the plant last year, the company has refurbished a residual catalytic cracker, a unit that turns heavy oil into diesel. cumpara duphaston In the real world at the end of a campaign trail that facilely promises more cops and the introduction of universal pre-K education, New Yorkers will rise or fall, and the course of the mayor’s term will be set, by how well he or she comes through labor negotiations and manages in a straitjacket. Bradford
 • 2016-10-10 What's your number? kosten perindopril Although the words "fast food" and "dietitian" seem contradictory, I do indulge in a fast-food meal several times a year, writes U.S. News blogger Toby Amidor. When I was growing up, I had the Burger King crown and McDonald's glass cup – to me, the childhood memories associated with these chains are undeniable. Nowadays, you can't go down most highways or through most towns without these in-your-face joints lining the streets. From burgers to Chinese food to Mexican fare, there's a multicultural adventure right in our backyards. In recent years, many chains have been called out for high fat and poor quality cuisine. Chains have been revamping their menus to provide more low-calorie choices. But can we go as far as to call fast food "healthy?" simvastatin versus atorvastatin side effects Moscow, Assad's main arms supplier, has also indicated it would not support any resolution opening up "safe zones" or "humanitarian corridors" in Syria, suggesting the West could use them as an excuse to intervene in the conflict. para que sirve el celecoxib capsulas de 200 mg A national interest argument can also be made for U.S. military intervention, which is the only one which might change the mind of Republicans in the House now leaning against the resolution. A first principle of American foreign policy should be to support its friends and oppose its adversaries. The Iranian government is the greatest destabilizing nation-state in the region, an adversary of the United States and a threat to long-term American allies. In recent polls in Sunni Muslim countries in the Middle East, Iran has replaced the United States as the greatest threat. American disengagement or missteps in the region over the past four years have encouraged Iranian adventurism. voltaren oftabak prezzo So many fish had died by Thursday that the Hawaii Department of Health tripled cleanup crews to three boats, which removed hundreds of fish and were expected to remove thousands more, the department said in a statement. hyaluronic acid solgar fiyat Even more lethal evidence of the shift is the manner in which the Southerner leadership recently began to handle tribal conflicts. Conflict between the Murle and Luo Nuer, two of the dominant tribes in the Jonglei state, has widened. The Murle are among the most isolated, underdeveloped and powerless tribes in the South and have been fighting with other tribes in the area, particularly the Luo Nuer. The Southern leadership has thrown up its hands in trying to deal with the Murle, and is now using military force and repression to disarm them, instead of trying to integrate the Murle into the Southern power structure. famvir cost canada With a fashion designer for a mom and an underwear model for a dad, it was only natural Romeo Beckham would find his way into the modeling world! Landing his first ever gig, the 10-year-old son of David and Victoria Beckham stars in the new Burberry Spring/Summer 2013 campaign. The adorable mini Beckham got to work with famed photographer Mario Testino, who shot the campaign. Not bad for your first ever photo shoot! can we take ibuprofen with naproxen Securing a council seat will not be easy, U.N. diplomats say. Most members of the 120 non-aligned bloc of developing nations are either cool or openly hostile towards Israel. General Assembly votes on issues related to Israel and the Palestinians are usually unfavorable for the Israelis. Jordon
 • 2016-10-10 We need someone with experience comprare triphala Boston-based Admirals Bank, arguably the most aggressivemarketer of the solar loan, 18 months ago began offering a solarloan product, which essentially is a second mortgage. It nowworks with about 700 installers, including PetersenDean. medrol dose pack and zpack "It is fair to conclude that there will be downward pressureon physical premiums ... but we are in uncharted waters. You'llonly get more cutbacks if the LME price does not rise tocompensate," analyst Stephen Briggs at BNP Paribas said. triple action virility “We at St Albans School are looking very, very seriously at International A-levels because we feel there is a tremendous value in the feedback provided by AS-levels at the halfway point.” methylprednisolone muscle weakness Companies looking to explore and develop shale gas in the U.K. need to engage with local communities much earlier in the process if the country's fledgling industry is ever going to develop and have the transformative effect it has had in the U.S., U.K. Energy Minister Michael Fallon said Thursday. taxotere cytoxan long term side effects While more than a dozen brokerages raised their pricetargets on the stock following the strong results, many of thetargets remain below Netflix's current share price, a sign thateven accelerated growth may not be enough to justify thecompany's nearly $21 billion market cap. tofranil xarope Cruz met Jay Z two years earlier through his friendship with Wale, a Roc Nation artist. Soon they became friends and doors began to open. But when Jay Z approached him about an alliance and his intention to revolutionize sports representation, Cruz still needed some time to think about it before he agreed. prix bague ginette The win maintained the U.S. team's unbeaten record at home in the qualifiers and took the Americans to 19 points in the standings, four points clear of their nearest rivals with only one round of matches remaining on Tuesday. prevacid 24hr vs prilosec otc Jakarta has more Twitter users than any other city In the world, according to Semiocast, a social media market researcher, and Indonesia is home to the world's fourth-largest population, with half the people under 30. All ingredients for a social media marketer's dream. Avery
 • 2016-10-10 How much does the job pay? metformin uden recept Italy's ruling coalition averted a split over a motion toscrap its purchase of 90 F-35 jets last month by agreeing toseek parliament's approval before going ahead with furtherspending on the program. An opposition motion in favor ofabandoning the F-35 was defeated. amitriptyline for treating pain Republicans in the Senate are pushing to include slightmodifications to the Affordable Care Act. One would toughenincome verification for those seeking health insurance subsidiesunder the law. Another could delay a reinsurance fee included inthe law that otherwise would start in 2014, according to alabor-union source. methotrexate 50mg 2ml What does this all mean for policymakers? Well, turning the clock back on the pill isn't really possible, they argue. "From a policy perspective, attempts to turn the technology clock backward by denying women access to abortion and contraception is probably not possible, and even if it were possible, it would almost surely be both undesirable and counterproductive," they write. "On the contrary, efforts should be made to ensure that women can use the new technologies if they choose to do so." But they also take away from this study the conclusion that cuts to welfare for single mothers would be ill-advised. "Cuts in welfare, as currently proposed, would only further immiserize the victims," they write. "Such cuts would have little impact on the number of out-of-wedlock children while impoverishing those already on welfare yet further." ibuprofen vaikams kaina Government lawyers said in the documents filed late Thursday that they will ask the U.S. Fifth Circuit Court of Appeals to reverse a September 17 ruling by U.S. District Judge Kurt Engelhardt that the officers, convicted in 2011, should be retried due to prosecutorial misconduct. clomid 50 mg price in pakistan In November 2007, ADIA took a 4.9 percent stake inCitigroup, investing $7.5 billion that helped the bank boost itsbalance sheet in the wake of billions of dollars in writedownson subprime mortgage investments. bisacodyl 5mg to lose weight "It's a much more elaborate operation and one that we assumed was only invented and developed in the Iron Age, which started maybe 3,000 years ago — not 5,000 years ago," Rehren said.   Quaker