Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heia Høie!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil gjennomgå tvangslovgivningen på helse- og omsorgsfeltet. Dette er den gledeligste nyheten fra regjeringen siden barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne nedsatte Rettighetsutvalget. Heia Høie!

I en kronikk i Aftenposten skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie:

"Derfor kommer vi til å sette ned et utvalg som skal se på tvangsregelverket og foreslå modernisering. Utvalget skal vurdere om vi bør ha ett felles regelverk for tvang som skal gjelde alle pasientgrupper og diagnoser. Viktigst av alt: Det nye lovverket skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser."

NFU har lenge arbeidet for å nedsette et slikt utvalg. Dagens regulering av bruken av tvang og makt overfor mennesker med utviklingshemning, er i stor grad et resultat av forhold som ble avdekket under institusjonstiden og i forbindelse med nedleggelsen av institusjonsomsorgen. Etter at vi fikk lovverket om tvangsbruk overfor mennesker med utviklingshemning, har vi fått diskrimineringslovgivning og menneskerettslige forpliktelser som ikke inngår i tvangslovverket. Utøvelsen av tvangsbestemmelsene har levd sitt eget liv. Mens en opprinnelig pratet om rundt 200 personer med utviklingshemning hvor det kunne være påkrevd med eget regelverk, er det i dag over 2000 personer med utviklingshemning som er underlagt registrert bruk av tvang og makt. Det er flere personer med utviklingshemning som er underlagt "livstidsstraff" etter helse- og omsorgstjenesteloven enn antall personer som er dømt til livstidsstraff etter straffeloven. Mørketallene på feltet er store og variasjonen mellom fylkene er enorm.

I utgangspunktet er det svært fornuftig av helse- og omsorgsministeren å tenke i retning av et diagnoseuavhengig lovverk. Et slikt lovverk vil ikke være diskriminerende. Diagnose er i seg selv heller aldri en akseptabel begrunnelse for bruk av tvang og makt. Det er uforståelig at en person som skårer 67 i en IQ test, skal kunne underlegges et regime som det er ulovlig å anvende over en person som oppfører seg likt, men som har en IQ på 70.

Det er svært gledelig at statsråd Høie vektlegger pasient- og brukerperspektivet. Hele hensikten med helse- og omsorgstjenestene er å hjelpe dem som er avhengig av hjelp. Omsorgstjenestene skal ikke kunne forveksles med verken påtalemyndigheter eller kriminalomsorg. Omsorgstjenesten skal heller ikke være en oppdragelsesanstalt.

Den 30. januar hadde NFU møte med helse- og omsorgsminister Bent Høie og tvangsbruken overfor mennesker med utviklingshemning. Vi satt igjen med et inntrykk av at statsråden forsto vårt budskap, men vi vet at statskverna maler sakte. Jeg hadde ikke forventet at statsråden kom med konkrete utspill før tidligst til høsten.

Takk til helse- og omsorgsminister Bent Høie som synes å forstå alvoret på feltet og som viser en oppsiktsvekkende handlekraft. Står fortsettelsen i forhold til starten, vil vi gå lysere tider i møte!

Jens Petter Gitlesen

12 april 2016

  • 2018-01-26 Contact Dr Sambo now for Lottery Spell winning numbers Email:Divinespellhome@gmail.com My name is Adrienne Bernardo I Live in:New Jersey, I am 55years old,I want you to know how Dr Dambo helped me, he is do generous with lottery winning numbers, early this year 2018 I contacted him for a Canadian lottery number, he gave me and I won $750,000,000 SEVEN HUNDRED AND FIFTY MILLION DOLLARS I still can’t believe people could have this kind of powers in this modern days. Dr Sambo is the best, he put a smile on my face and my family is rich now. Everybody must be rich, contact Dr Sambo for lucky winning numbers and be rich all your life. Contact him now, it doesn’t matter where you are ,it doesn’t matter your status in life,just contact him and he will sully help you okay... [Email:Divinespellhome@gmail.com] Dr. Sambo Whats,App.+2348145810121 Adrienne Bernardo
  • 2018-01-25 Contact Dr Sambo now for Lottery Spell winning numbers Email:Divinespellhome@gmail.com My name is Adrienne Bernardo I Live in:New Jersey, I am 55years old,I want you to know how Dr Dambo helped me, he is do generous with lottery winning numbers, early this year 2018 I contacted him for a Canadian lottery number, he gave me and I won $750,000,000 SEVEN HUNDRED AND FIFTY MILLION DOLLARS I still can’t believe people could have this kind of powers in this modern days. Dr Sambo is the best, he put a smile on my face and my family is rich now. Everybody must be rich, contact Dr Sambo for lucky winning numbers and be rich all your life. Contact him now, it doesn’t matter where you are ,it doesn’t matter your status in life,just contact him and he will sully help you okay... [Email:Divinespellhome@gmail.com] Dr. Sambo Whats,App.+2348145810121 Adrienne Bernardo
  • 2018-01-24 Hello Do You Need An Urgent Loan? Are You Financially down ? Do you need a loan to pay off your bills or buy a home Or Increase your Business ? Apply for a loan now at a very low interest rate of 2%, and get approved. We can finance up to the amount of $50,000,000.00 (fifty million USD). for a long period of one to five years loan repayment schedule, Contact us for your instant loan process today. @ Email.. highclassloanfund@gmail.com Chris
  • 2018-01-04 We are urgently in need of kidney donor in a very good health condition for the sum of $470,000,00 and we will take properly care of the donor doling the whole process, here you can contact us via email address: ahospital661@gmail.com or phone number-+919677345881 by name Dr Donald Moore. Dr Donald
  • 2017-12-29 Greetings to you. We offers secured & unsecured loan at a very low interest rate of %3 We offer Personal loan, Debt Consolidation Loan, Venture Capital, Business Loan, Education Loan, Home Loan or "Loan for any reason! Do you have bad credit? You can still apply. if yes Contact us via email:laurabyrdservice@gmail.com !!! Yours Truly, Laura Byrd Anonymt
  • 2017-12-27 We are urgently in need of kidney donor in a very good health condition for the sum of $470,000,00 and we will take properly care of the donor doling the whole process, here you can contact us via email address: ahospital661@gmail.com or phone number-+919677345881 by name Dr Donald Moore. Anonymt
  • 2017-12-25 It is a very hard situation when playing the lottery and never won, or keep winning low fund not up to 500 bucks, i have been a victim of such a tough life, the biggest fund i have ever won was 350 buck, and i have been playing the lottery for almost 8 years now, things suddenly change the moment i came across a secret online, a testimony of a voodoo doctor who help people in any type of lottery numbers, i was not easily convinced, but i decided to take try, now i am a proud lottery winner with the help of Dr Aziba, i won $5.000.0000.00 and i am making this known to every one of you who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery, this is the real secret we all have been searching for, you can contact Dr Aziba on his Email> Priestazibasolutioncenter@gmail.com Website: http://priestazibasolutioncenter.webs.com or Call dr on +13212656805 And WhatsApp dr Via +2348100368288. Him only can make you a millionaire. good luck. Madina
  • 2017-12-25 It is a very hard situation when playing the lottery and never won, or keep winning low fund not up to 500 bucks, i have been a victim of such a tough life, the biggest fund i have ever won was 350 buck, and i have been playing the lottery for almost 8 years now, things suddenly change the moment i came across a secret online, a testimony of a voodoo doctor who help people in any type of lottery numbers, i was not easily convinced, but i decided to take try, now i am a proud lottery winner with the help of Dr Aziba, i won $5.000.0000.00 and i am making this known to every one of you who have been trying all day to win the lottery, believe me this is the only way to win the lottery, this is the real secret we all have been searching for, you can contact Dr Aziba on his Email> Priestazibasolutioncenter@gmail.com Website: http://priestazibasolutioncenter.webs.com or Call dr on +13212656805 And WhatsApp dr Via +2348100368288. Him only can make you a millionaire. good luck. Madina
  • 2017-12-18 I was haven herpes 2 spreading all over my body even on my private part two. I have had them for about 2 and a bit years(since the first year I got it). When I first contacted it (did go to doctor and got confirmed) I had a couple outbreaks that year (very painful) and then no outbreaks ever again. Like I said it has been almost 8 years. The only thing I can think I did was I used essential oil applications on my sacrum. I did take anti viral meds the doctor gave me for a couple weeks after the first outbreak to take care of the acute symptoms (I didn’t take them for the 2nd outbreak later that year and now this happened in my life I can’t believe this. A great testimony that i must share to all HERPES SIMPLEX VIRUS patient in the world i never believed that there could be any complete cure for Herpes or any cure for herpes,i saw people’s testimony on blog sites of how Dr. SANDY herbal cure and sent to them and they were cured. i had to try it too and you can,t believe that in just few weeks i started using it all my pains stop gradually and i had to leave without the herpes the doctor gave to me. Right now i can tell you that few months now i have not had any pain, and i have just went for text last week and the doctor confirmed that there is no trace of any herpes on my system. Glory be to God for leading me to this genuine Dr. SANDY I am so happy as i am sharing this testimony. My advice to you all who thinks that there is no cure for herpes that is Not true, Here is his email dr.sandyspelltemple@gmail.com dr.sandyspelltemple@hotmail.com dr.sandyspelltemple@yahoo.com or call Whats App Number +2349031726182 and you can email me to know how i did my khanmeriam121@gmail.com https://www.facebook.com/Drsandy-SPELL-HOME-2-226270587825982/ HIV AIDS. PREGNANCY DIABETICS STROKE. EXSPA