Foto av Bent Høie og Karin Andersen

Dødelig diskriminering

Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) stilte spørsmål om manglende helsehjelp til barn med trisomi 13 og 18. Svaret fra Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er trolig utformet i Helsedirektoratet og bærer preg av faktafeil og diskriminering.

Dødelig diskriminering

Av Siri Fuglem Berg, Dr med, forsker, spesialist i anestesi

Flere trisomiforeldre har ropt ut om medisinsk diskriminering av deres barn de siste fire årene. Mange får ikke undersøkelser og behandling til barna sine som ethvert annet barn ville fått, noen klarer å krangle seg til noen tiltak, andre klarer det ikke. Noen må ut på sykehusshopping for å finne leger som er villige til å gi barnet et minimum av tiltak. Dette gjelder ofte der diagnosen er kjent i svangerskapet. Kvinner forteller at de nektes overvåkning under fødsel og keisersnitt for å redde barnet. Høie har nylig fått et spørsmål om dette fra stortingsrepresentant Karin Andersen, etter en reportasje om vesle Ole med trisomi 18 på Lørdagsrevyen den 26. april i år. Høies svar til Andersen er lett å imøtegå, blant annet ut i fra faktafeil og diskriminering.

 

Trisomi 13 ser ikke ut til å medføre økt dødelighet sammenliknet med trisomi 18, slik som påpekt i svaret fra helse- og omsorgsministeren. Kun i tilfeller der barnet har tilleggsanomalien holoprosencephalon, vet vi at det er snakk om økt dødelighet. Der er heller ikke økt dødelighet av trisomi 13 i svangerskapet sammenliknet med trisomi 18 – den ligger på fra 30-70% for begge tilstander, avhengig av studie og tidspunkt i svangerskapet man måler fra. Her er det mye usikkerhet rundt studiene, men de nyere viser lavere dødelighet enn tidligere antatt.

 

Tallene på overlevelse i svaret fra Høie er egentlig uinteressante, de er tatt fra studier der normen er kun lindrende tiltak for babyene – inkludert å avstå fra overvåkning og mulighet for keisersnitt under fødsel, avstå fra livreddende tiltak på fødestuen, og en del steder avstår man endog fra medisinsk hydrering og næring, selv om mange av barna er for svake til å klare å ta til seg nok næring selv den første tiden [1-11]. Dødeligheten for ”normale” barn hadde også vært markant, dersom de ble behandlet på samme vis.

Foto av Siri Fuglem Berg

Siri Fuglem Berg er selv lege. Datteren Evy Kristine hadde trisomi 18 og fikk leve i tre dager. I ettertid har Siri Fuglem Berg arbeidet iherdig for å sikre barn med trisomi 13 og 18 et helsetilbud som er likeverdig med det andre barn får (Foto: Nina Ruud)

 

Når det gjelder forekomst, vil det for hvert 3. til 4. Barn med Downs syndrom fødes et barn med trisomi 18. Tall fra litteraturen ligger på fra 1:3000-1:8000. Trisomi 13 er noe sjeldnere igjen. Problemet til denne gruppen pasienter er at tilstanden er hyppig nok til at legene har laget seg regler om at de ikke skal behandles, mens andre babyer med sjeldne og alvorlige tilstander ikke møtes med samme fordommer. Fordommene og forskjellsbehandlingen er velkjent og mye diskutert i internasjonal medisinsk pediatrisk bioetisk litteratur [12-22]. Leger er opplært til at diagnosen er dødelig, at det er uforenlig med liv, og at barna ikke har noen mental funksjon, noe som er helt feil. Det blir dessverre til et selvoppfyllende profeti når det gjelder trisomibarn [13, 23-25]. Fordommene fører ofte til behandlingsnekt og et fortsatt ønske om å fokusere på kun lindrende tiltak, uten å se mulighetene for å redde pasientene til et lenger liv. Her spiller nok synet på den mentale utviklingshemning inn, for andre barn med samme odds for overlevelse blir satset fullt på.

 

Nyere studier fra bl.a. Japan sammenlikner grupper med ubehandlede individer med individer som mottar intensiv behandling og mulighet for korrigerende kirurgi, inkludert hjertekirurgi etter individuelle vurderinger. Der øker ettårs overlevelse til rundt 50%, den nærmer seg også 20% ved øsofagusatresi – en tilstand som hos norske trisomibabyer er 100% dødelig i løpet av få dager pga manglende tilbud om tiltak [19, 26-33].

 

Japanske studier viser også at med intensiv behandling dør ikke barna av pusteproblemer, de dør av hjertesvikt dersom hjertefeilen ikke korrigeres. Det kan også se ut som om en andel av dødsfall etter  pustedødene skyldes bløt brusk i øvre luftveier, at ikke alle skyldes et underutviklet pustesenter slik man tidligere trodde (personlig kommunikasjon). Det finnes effektiv behandling for dette.

 

I svaret fra Høie står det at respirasjonsstøtte utover en begrenset periode ikke er vist å bringe barnet over i en mer stabil fase – faktum er at dette vet vi for lite om, men vi vet at mulighet for slik intensivbehandling gir markant økning i overlevelse. Og her bør vel tvilen komme pasienten til gode – og iallfall dersom det er hva foreldrene ønsker.

 

Barnets beste kan ikke vurderes ut fra en medisinsk vurdering, fordi flinke fagfolk er uenige [12-22]. Da er foreldre ofte vel så egnet til å ta avgjørelser på vegne av sitt barn som legene. Og, ikke minst, det er foreldrene som skal leve med konsekvensene av hva som ble gjort eller ikke gjort. Flinke fagfolk ser også barnet ut fra et rent medisinsk synspunkt, og glemmer ofte den sosiale konteksten barnet lever i. Dessuten har leger et mer negativt syn på livet med utviklinghemning enn foreldrene har [34-40].

 

Trisomiforeldre melder tilbake at de ikke ønsker at deres barn skal innlemmes i noe program for lindrende omsorg, de ønsker å ha fokus på livet. Deres behov ligger ofte mer i det lokale støtteapparatet – medisinske kontroller, fysioterapi, barnehage, skole, avlastning. De ser ingen grunn til at man fra fødsel av skal se på barnet som i en dødsfase. Trisomi 13 og trisomi 18 er heller ikke dødelige i seg selv. Mange av følgetilstandene kan være dødelige, men noen av dem kan korrigeres eller støttes medisinsk. Andre vokser de av seg. I tillegg er de utsatt for infeksjoner, men noen er også sterke nok til å overleve diverse RS-infeksjoner og forkjølelser, noen har endog overlevd svineinfluensa.

 

Vi har i Norge individer med trisomi 13 eller trisomi 18 som har levd inn i 20- og 30-årene, i fjor døde en kvinne i en alder av 37. Vi har flere i skolealder, barn som lever gode liv og som kommuniserer på sitt nivå. Igjen – ingen grunn til å se på dem eller behandle dem som døende fra de er født. De dør fordi de ikke får hjelp - med hjelp ville flere reddes, noen til ekstra måneder, noen til ekstra år. Noen kan ikke reddes, og problemet er at man vet ikke ved fødsel hvem som har mulighet til å bli langlevere. Det gjøres sjelden noen form for diagnostikk etter fødsel, for legene har ofte bestemt seg på forhånd at det ikke er håp.

 

All ekstra tid med barnet er av stor betydning for foreldrene, for dem er ikke ett år ekstra lite – det er alt. Så får man heller fokusere på å lindre også parallelt med aktiv behandling. Vi har gode muligheter til det med moderne medisin, intensiv behandling betyr ikke at barnet skal lide.

 

Helseministeren skriver at forutsetning for behandling skal være at den skal være ”kortvarig, kunne lindres, og med rimelighet antas å føre til bedre livskvalitet for barnet.” Men dette skal vel gjelde for alle barn? Man skal vel ikke ha en annen standard for trisomibarn? Det skal da ikke stilles høyere krav til effektivitet eller varighet av behandling hos trisomi-barn enn andre barn? Igjen – de dør tidlig fordi de ikke får hjelp. Med hjelp får de en mulighet til selv å vise hvor sterke de er, hva de er gode for. Noen vil dø på tross av hjelp, men flere vil også leve.

 

Og igjen – det at en arbeidsgruppe jobber for lindrende tiltak der diagnosen oppdages i svangerskapet, betyr ikke at lindrende behandling skal tvinges på vordende trisomiforeldre og deres barn. De skal ha god oppfølging i svangerskapet, men der skal ikke være automatikk i kun lindrende tiltak etter fødsel. Trisomiforeldre rapporterer en voldsom frykt for det nevnte program, de ser ikke hva det har med deres barn å gjøre. De har fokus på at barnet lever, så kan det bli sykt og dø – som alle andre barn. Med større sannsynlighet enn ”normale barn”, men uansett ønsker de å ha fokus på livet, for så å ta sykdom og død når og om det kommer. Lindrende program skal ikke bli noen sovepute, det er nettopp lindrende tiltak som er problemet for trisomi-babyer. De lindres til døde.

 

 

Referanseliste:

 

1. Hsiao, C.C., et al., Changing clinical presentations and survival pattern in trisomy 18. Pediatr Neonatol, 2009. 50(4): p. 147-51.

2. Rasmussen, S.A., et al., Population-based analyses of mortality in trisomy 13 and trisomy 18. Pediatrics, 2003. 111(4 Pt 1): p. 777-84.

3. Lin, H.Y., et al., Clinical characteristics and survival of trisomy 13 in a medical center in Taiwan, 1985-2004. Pediatr Int, 2007. 49(3): p. 380-6.

4. Lin, H.Y., et al., Clinical characteristics and survival of trisomy 18 in a medical center in Taipei, 1988-2004. Am J Med Genet A, 2006. 140(9): p. 945-51.

5. Brewer, C.M., et al., Survival in trisomy 13 and trisomy 18 cases ascertained from population based registers. J Med Genet, 2002. 39(9): p. e54.

6. Niedrist, D., et al., Survival with trisomy 18--data from Switzerland. Am J Med Genet A, 2006. 140(9): p. 952-9.

7. Wu, J., A. Springett, and J.K. Morris, Survival of trisomy 18 (Edwards syndrome) and trisomy 13 (Patau Syndrome) in England and Wales: 2004-2011. Am J Med Genet A, 2013. 161(10): p. 2512-8.

8. Vendola, C., et al., Survival of Texas infants born with trisomies 21, 18, and 13. Am J Med Genet A, 2010. 152A(2): p. 360-6.

9. Petry, P., et al., Clinical features and prognosis of a sample of patients with trisomy 13 (Patau syndrome) from Brazil. Am J Med Genet A, 2013. 161A(6): p. 1278-83.

10. Baty, B.J., B.L. Blackburn, and J.C. Carey, Natural history of trisomy 18 and trisomy 13: I. Growth, physical assessment, medical histories, survival, and recurrence risk. Am J Med Genet, 1994. 49(2): p. 175-88.

11. Baty, B.J., et al., Natural history of trisomy 18 and trisomy 13: II. Psychomotor development. Am J Med Genet, 1994. 49(2): p. 189-94.

12. Breeze, A.C. and C.C. Lees, Antenatal diagnosis and management of life-limiting conditions. Semin Fetal Neonatal Med, 2013. 18(2): p. 68-75.

13. Wilkinson, D.J., et al., Fatally flawed? A review and ethical analysis of lethal congenital malformations. BJOG, 2012. 119(11): p. 1302-8.

14. Wilkinson, D.J., et al., Perinatal management of trisomy 18: a survey of obstetricians in Australia, New Zealand and the UK. Prenat Diagn, 2014. 34(1): p. 42-9.

15. Guon, J., et al., Our children are not a diagnosis: The experience of parents who continue their pregnancy after a prenatal diagnosis of trisomy 13 or 18. Am J Med Genet A, 2013.

16. Fenton, L.J., Trisomy 13 and 18 and quality of life: treading "softly". Am J Med Genet A, 2011. 155A(7): p. 1527-8.

17. Janvier, A., et al., An infant with trisomy 18 and a ventricular septal defect. Pediatrics, 2011. 127(4): p. 754-9.

18. Janvier, A. and A. Watkins, Medical interventions for children with trisomy 13 and 18: what is the value of a short disabled life? Acta Paediatr, 2013.

19. Lorenz, J.M. and G.E. Hardart, Evolving medical and surgical management of infants with trisomy 18. Curr Opin Pediatr, 2014.

20. Carey, J.C., Attitudes of neonatologists toward delivery room management of confirmed trisomy 18: potential factors influencing a changing dynamic. Pediatrics, 2009. 123(3): p. e547-8; author reply e549.

21. McGraw, M.P. and J.M. Perlman, Attitudes of neonatologists toward delivery room management of confirmed trisomy 18: potential factors influencing a changing dynamic. Pediatrics, 2008. 121(6): p. 1106-10.

22. Bruns, D.A., Erring on the side of life: Children with rare trisomy conditions, medical interventions and quality of life. J Genet Disord Genet Rep, 2013. 2(1).

23. Koogler, T.K., B.S. Wilfond, and L.F. Ross, Lethal language, lethal decisions. Hastings Cent Rep, 2003. 33(2): p. 37-41.

24. Helft, P.R., M. Siegler, and J. Lantos, The rise and fall of the futility movement. N Engl J Med, 2000. 343(4): p. 293-6.

25. Truog, R.D., A.S. Brett, and J. Frader, The problem with futility. N Engl J Med, 1992. 326(23): p. 1560-4.

26. Graham, E.M., et al., Effectiveness of cardiac surgery in trisomies 13 and 18 (from the Pediatric Cardiac Care Consortium). Am J Cardiol, 2004. 93(6): p. 801-3.

27. Kaneko, Y., et al., Cardiac surgery in patients with trisomy 18. Pediatr Cardiol, 2009. 30(6): p. 729-34.

28. Kaneko, Y., et al., Intensive cardiac management in patients with trisomy 13 or trisomy 18. Am J Med Genet A, 2008. 146A(11): p. 1372-80.

29. Kosho, T., Care of children with trisomy 18 in Japan. Am J Med Genet A, 2008. 146A(11): p. 1369-71.

30. Kosho, T., et al., Neonatal management of trisomy 18: clinical details of 24 patients receiving intensive treatment. Am J Med Genet A, 2006. 140(9): p. 937-44.

31. Maeda, J., et al., The impact of cardiac surgery in patients with trisomy 18 and trisomy 13 in Japan. Am J Med Genet A, 2011. 155A(11): p. 2641-6.

32. Tsukada, K., et al., Better prognosis in newborns with trisomy 13 who received intensive treatments: a retrospective study of 16 patients. Cell Biochem Biophys, 2012. 63(3): p. 191-8.

33. Nishi, E., et al., Surgical intervention for esophageal atresia in patients with trisomy 18. Am J Med Genet A, 2013.

34. Asch, A., Prenatal diagnosis and selective abortion: a challenge to practice and policy. Am J Public Health, 1999. 89(11): p. 1649-57.

35. Janvier, A., B. Farlow, and B.S. Wilfond, The experience of families with children with trisomy 13 and 18 in social networks. Pediatrics, 2012. 130(2): p. 293-8.

36. Bruno, M.A., et al., A survey on self-assessed well-being in a cohort of chronic locked-in syndrome patients: happy majority, miserable minority. BMJ Open, 2011. 1(1): p. e000039.

37. Lule, D., et al., Life can be worth living in locked-in syndrome. Prog Brain Res, 2009. 177: p. 339-51.

38. Wilfond, B.S., Tracheostomies and assisted ventilation in children with profound disabilities: navigating family and professional values. Pediatrics, 2014. 133 Suppl 1: p. S44-9.

39. Saigal, S., et al., Self-perceived health-related quality of life of former extremely low birth weight infants at young adulthood. Pediatrics, 2006. 118(3): p. 1140-8.

40. Saigal, S., et al., Differences in preferences for neonatal outcomes among health care professionals, parents, and adolescents. JAMA, 1999. 281(21): p. 1991-7.

7 mai 2014

 • 2018-12-14 Siri Fuglem Berg du er en dritt rasist .. møkka dama Anders Den Stolte Nordmanene
 • 2018-12-14 yes i want to sell my friend kidney if you guys come here when he is in sleep i will sell his kidney, Anders Brevik
 • 2018-02-07 Do you want to sell your kidney?We re urgently in need for kidney donor’s. Are you seeking for an opportunity to sell your kidney for money due to financial break down and you don’t know what to do, then contact us today and we shall offer you good amount for your Kidney. Email Address: Johnsonmary1411@gmail.com Phone number calls +919964491558 Whatsapp +919538348101 Johnson
 • 2016-04-27 If you are need to donate your kidney for funds contact us as soon as possible for Genuine donor and genuine buyer, contact via Email: (sathyaspecialishkidneyhospital@gmail.com Or sathyakidneyhospital@gmail.com) Or Call Us +919168752489 Dr Sathya
 • 2016-02-19 Could you send me an application form? http://www.aikidoshudokan.net/kamagra-oral-jelly-magyar.pptx politeness detain kamagra hasznoalati otmutato dove “For years politicians, health professionals and patients alike have been saying that we must shift the centre of gravity of the health service away from hospitals, with more care delivered to patients closer to home, and a greater focus on prevention. http://www.obecslovinky.sk/index.php/hacketts-discount-drugs-dixon-springs-highway-carthage-tn.pptx yours abuse of prescription drugs statistics phantom bosom •    Seventy-five percent of all Americans are dissatisfied with the way the political system is working. More, 87 percent, call the shutdown a sign of broader problems in the political process, including 42 percent overall who say these problems amount to a crisis. https://shimadzumedical.com.au/buy-clomid-research-chemical-etizolam.pptx hairs clomid 100mg success multiples round ourselves measuring Shadow campaign: Keeping a traditional shadow campaign at arm's length for now. Ready for Hillary super PAC has received endorsements from Democrats such as Missouri Sen. Claire McCaskill and former Michigan Gov. Jennifer Granholm; several old Clinton hands are advising the group, including Craig T. Smith and Harold Ickes. The group is encouraging Clinton to run and trying to lay a foundation of grassroots supporters for a campaign if Clinton chooses to pursue one. http://www.101holidays.co.uk/buy-perfopil.pptx sabotage liquor perfopil 100 dosage tale intervals By enrolling in the EZ-Pay program you receive a variety of benefits, including: uninterrupted service, no incoming/outgoing bills, no due dates to remember, no checks to write, and no stamps to buy. EZ-Pay is the convenient newspaper payment plan that conveniently applies your subscription payment to your credit card or debit card. Cole
 • 2016-02-19 Do you have any exams coming up? http://www.criirem.org/10-mg-accutane-every-other-day-jitters.pptx victorious risks of buying accutane online kbc personality visit She suggests a new symbol should provide extra information, like the London Underground map, which uses colour-coded wheelchair icons. A white wheelchair on a blue background means the station is step-free from street to train. Blue-on-white means the station is step-free from street to platform only. http://www.criirem.org/where-can-i-buy-accutane-in-the-uk-zsritagok.pptx dene south accutane month 2 breakout izle attack The most serious of the charges against Sinclair stem from accusations that he forced a subordinate with whom he acknowledges having a three-year affair to perform oral sex on two occasions. He is also accused of eliciting nude emails and text messages from other female subordinates. He could be sent to prison for life if convicted of the most serious charge, forcible sodomy. http://www.cniguard.com/paxil-zoloft-better-anxiety.pptx stagger levitra qokx germany predator Nelson's attorney, Paige Fiedler, had asked the court in January to reconsider, calling the decision a blow for gender and racial equity in the workplace. She had warned the opinion could allow bosses to legally fire dark-skinned blacks and replace them with light-skinned blacks or small-breasted workers in favor of big-breasted workers. http://www.obecslovinky.sk/index.php/hacketts-discount-drugs-dixon-springs-highway-carthage-tn.pptx elementary knights online drugs shop india engineer A first attempt, on the evening of December 23, ended abruptly when a watchman discovered Hamilton and ejected him. The next day Kay was taken ill with influenza, so Hamilton arranged for her to stay at a nearby hotel until the crew needed her. Then, just after 4am on Christmas Day, they entered the Abbey while Kay remained outside. Serenity
 • 2016-02-19 I'm doing a masters in law http://www.buese.com/viagra-side-effects-red-eyes.pptx wasteful maria natural viagra alternative blood flow yohimbe peg “People started thinking, you know what, some crazy person can do that, at the supermarket, anywhere and won't have anything to defend myself,” he said. “They were also afraid they were going to enact stricter laws and thought they had a small window of opportunity. Many just wanted the permit. Many may not purchase a gun. They just wanted to have it just in case.” http://www.metropolitan-hospital.gr/taking-200-mg-clomid.pdf reasonably alloy no prescription clomid whereupon read "It's a reap-what-you-sow type of thing," said Cincinnati first baseman Joey Votto, the 2010 NL MVP. "We've experienced the drugs, the performance-enhancing drugs, and we've taken advantage of them, and then all of a sudden when we've cleaned up the game, you can't expect all the questions to stop, especially when players go from performing at a lower level to performing at an All-Star-caliber level or leading the home run numbers. So it becomes part of the package." http://www.obecslovinky.sk/index.php/hacketts-discount-drugs-dixon-springs-highway-carthage-tn.pptx lizzie cvs pharmacy prescription club youngster invariably "Cameras showed up at my workplace," Castro said. "Reporters blasted my Facebook friends for information about me. The national networks set up shop, and I watched as person after person who barely knew my father lined up to get their moment on national television." http://www.mitsob.net/levlen-ed-purchase-airline.pptx char levlen eduprofen difference crossing John Tomicki, president of the coalition and executive director of the League of American Famililies, said "traditional, natural marriage" and the family structure of father, mother, and child is beneficial to society. Rocco
 • 2016-02-19 Could I ask who's calling? http://www.drjones.ca/enhancerx-complaints.pdf evolution slaves does enhancerx pills really work nobody puddle Still, a review of the U.S. federal investigation into theWeyauwega derailment offers clues on the kinds of questions thatMMA is likely to face from transportation safetyregulators, according to rail industry executives,transportation investigators and experts. http://www.criirem.org/10-mg-accutane-every-other-day-jitters.pptx legend violence 20 mg accutane every other day bmw triangle “A-Rod is apparently ready to force Major League Baseball to produce all its evidence,” said Daily News legal analyst Tom Harvey. “I suspect the third baseman will regret that choice, especially since it appears that his best hope is for an arbitrator to reduce his suspension to 50 games. http://www.htcadvies.nl/femara-online-purchase-hack.pptx fireplace oldest femara tablets cost economics chestnut As of Tuesday, eight people were confirmed dead from flashfloods triggered by a week of historically heavy rains thatdrenched a 130-mile (210-km) stretch of the eastern slopes ofthe Colorado Rockies, with at least 1,600 homes destroyed. http://www.criirem.org/where-can-i-buy-accutane-in-the-uk-zsritagok.pptx stomach new is 40mg of accutane a low dose zzzquil intolerable Mr Bricolage, which ranks as France's third-largest home-improvement group by sales after Adeo, owner the Leroy Merlin stores, and Kingfisher, commands a 12 percent share of a French market worth 20 billion euros, against over 60 percent for Adeo and Kingfisher combined. Fredric
 • 2016-02-19 I'd like to open an account http://www.criirem.org/where-can-i-buy-accutane-in-the-uk-zsritagok.pptx confidence alternative to accutane 2013 xda identification The Yankees' most dependable starter, Kuroda has not allowed a run in five of his last seven outings to lower his ERA to 2.33. An Angels lineup missing the injured Albert Pujols reached base only four times against the Japanese right-hander. Kuroda struck out seven and walked one. http://www.cniguard.com/clomid-ovulation-calculator-for-pcos.pptx showed said isotretinoin cost australia kpmg lessen duty The Fed, which oversees large banks, said last month it was"reviewing" its 2003 decision that permitted Citigroup Inc's Phibro unit to trade oil cargoes, setting a precedent fora dozen more banks that followed suit. http://www.intechchs.org/index.php/generic-requip-xl-look-like.pptx interested irresponsibility viagra zpzr beasts flabbergasted The Giants have not shown one sign that they are capable of snapping out of whatever it is they are in and getting on a run. Blame everybody and everything. GM Jerry Reese put together an ill-conceived roster. Coughlin has been unable to shock this team back to life. Manning is so desperate to make a play that he can’t stop throwing it to the other team. There’s no running game. The offensive line is decimated. https://www.novotek.com/en/costco-pharmacy-seaboard-lane-brentwood-tn.pptx treated price chopper pharmacy poughkeepsie ny furious sympathetic “While we are limited in what we can say publically by the rules of the investigation, we are working closely with the U.K. air accident investigation branch … and other parties to fully understand the incident,” McNerney said. Lawerence
 • 2016-02-19 I'd like to take the job http://www.criirem.org/10-mg-accutane-every-other-day-jitters.pptx robin mentioned low dose accutane 2013 considered useful During his visit to China, Jonathan will meet with other top leaders including Premier Li Keqiang, and will also hold meetings with heads of major Chinese conglomerates such as state-owned oil and gas giant Sinopec, and technology firms Huawei and ZTE. https://www.mousebiology.org/index.php/how-much-ibuprofen-can-i-take-safely-counter.pptx sixty dosing for ibuprofen 800 mg sore throat defence fire As reams of classified State Department cables - some containing unflattering portraits of foreign leaders or detailing U.S. envoys' contacts with human rights groups - leaked to the public, some saw catastrophe for U.S. diplomacy. http://www.criirem.org/buy-isotretinoin-india-ielts.pptx defence isotretinoin cost in india nri falling Buck Showalter, ever the forward-thinker, has smart ideas about how to improve the pool of potential umpires. He thinks each major-league team should sponsor a candidate, essentially give an opportunity to one of its minor-league players, preferably one with a good feel for the game, who has reached the end of the road as a player. http://ohhello.com.au/?new-zealand-prescription-drugs-online.pptx evenings online homeopathic pharmacy canada indigenous Its chief economist, David Kern, said: "Although concerns remain over youth and long-term employment, the figures show that Britain's labour market is strong and flexible, and that the economy should record satisfactory growth in the third quarter. The large fall in inactivity is particularly pleasing, as more people are returning to the workforce and are looking for jobs." Santos
 • 2016-02-19 Which university are you at? http://www.mitsob.net/levlen-ed-reviews-or-green.pptx mouse eminent levlen 28 weight gain elavil disappeared aggregate In a further upbeat technical signal, the EuroSTOXX 50gained 0.8 percent to 2,681.32 points, closing abearish gap opened in early June, when the Fed first officiallyraised the possibility of reduced stimulus. http://www.nagroland.pl/index.php/cheap-drugstore-face-masks.pptx stain overjoyed 4 generic drugs target sporting intricate Former colleagues said Fry, who joined Twitter earlier this year, fits the bill. The messaging service poached him from software giant Salesforce.com Inc, where Fry had worked in various positions since 2005, rising from engineering manager in the Web Services team to senior VP of development. http://ohhello.com.au/?new-zealand-prescription-drugs-online.pptx postcard butler non prescription drugs stay awake always Malloy signed one of the nation's strictest gun-control bills into law on April 4, the day after it was approved by both the state Senate and House of Representatives. The law bans the sale of more than 100 types of military-style rifles, penalizes gun owners who don't register with the state police by January 1, and limits large-capacity magazines to 10 bullets. https://www.mkpef.org/gemfibrozil-600-mg-pulver.pptx towers ballet lopid 600 mg generic npcs press gland A Darden spokesman said each employee is set up with access to a pay card, but can receive their pay by check or direct deposit instead. The spokesman said the card is a way for employees to gain access to pay without incurring check-cashing fees and carries no fees of its own at certain outlets. Rudolf
 • 2016-02-19 I love the theatre http://www.criirem.org/10-mg-accutane-every-other-day-jitters.pptx despair how to get accutane cheaper ssl talking "The decision really centered around focus," said Zynga COO David Ko of the company's decision to scuttle a bid for a real-money gambling license in the U.S. The company is going to continue efforts in real-money gambling in the U.K. https://modicus.at/premarin-625-mg-price-oman.pptx adjustment abandon premarin cream costco clots override Mr Coupe said: “We’re disappointed of course that the ASA didn’t feel able to challenge Tesco’s view that customers don’t care all that much about where their food originates or how it is produced, but most of all we’re dumbfounded that Tesco made this argument in the first place. http://www.bnkpetroleum.com/viagra-tablets-price-in-tamilnadu.pdf chip supermarket is viagra a prescription drug in canada ebb Sailors have criticized the Oracle chief executive's decisions, particularly after British Olympic gold medalist Andrew "Bart" Simpson was killed when the AC72 of Sweden's Artemis Racing capsized during a May practice exercise. http://www.bellicon.nl/cialis-xbvb.pptx circumstances visiting cialis sjaw expert circuit Viewed by his followers as a tolerant, moderating force in global Islam, Gulen is also spreading the influence of a country strategically positioned between Europe and Asia, promoting Turkish language and culture through his network of schools. Tracy
 • 2016-02-19 What qualifications have you got? http://www.bellicon.nl/cialis-nlhj.pptx feather literal cialis zqiw indefinite The office was opened less than a month ago to facilitate peace talks, and has also come under pressure for using the same white flag flown during the Taliban's five-year rule of Afghanistan that ended with the U.S.-led invasion in 2001. Qatar removed the sign and flag last month after Afghan President Hamid Karzai demanded their removal. http://www.mitsob.net/levlen-ed-reviews-or-green.pptx school levlen 28 birth control tri arrangements eating Ripp began his media career with Time Inc in 1985 in the finance department and was there when the company started HBO, the pay-TV juggernaut that is one of Time Warner's crown jewels. He worked his way up to Time Warner including stints as its CFO and vice chairman of AOL, which was still part of company. https://www.novotek.com/en/costco-pharmacy-seaboard-lane-brentwood-tn.pptx philip buying prescription drugs in india sofa Hardline rivals were quick to ridicule reformist politicians for "reducing public diplomacy to absurdity", arguing that they could not handle internet freedom, for which President Rouhani has campaigned. http://www.questlifesciences.com/index.php/buy-luramist.pdf jewelery buy luramist intention lens But her confidence ignored the intensity of conservative opposition to the overall health care law. Declining the Medicaid expansion has become one of the easiest ways for conservatives to express their discontent with Obamacare and also a way to position themselves for a potential presidential run or avoid a Republican primary for re-election as governor. Margarito
 • 2016-02-19 Have you got any experience? http://www.mitsob.net/levlen-ed-wrist-drop.pptx attempt levlen ed weight should under Although homicides in cities far outpace those in ruralareas, overall the risk of dying from some form of accident orinjury is 20 percent greater in the most rural counties of theUnited States than in the nation's biggest cities. http://www.intechchs.org/index.php/generic-requip-xl-look-like.pptx crook viagra xupl gus Twenty miles south of Smithfield, Va., Groves raises 5,000 hogs every year for Smithfield Foods. The contract for how he raises the animals is precise to the last detail. The size of the barn, the feed the hogs eat and when, and the biosafety rules limiting contact between hogs and humans are all mandated and controlled by the company. http://www.obecslovinky.sk/index.php/hacketts-discount-drugs-dixon-springs-highway-carthage-tn.pptx dismount herring best rx online pharmacy outright peacefully The ONS's preliminary estimates of GDP are among the first released in the European Union, and are based partly on estimated data. On average, they are revised by 0.1 percentage points up or down by the time a second revision is published two months later, but bigger moves are not uncommon. http://preventionautravail.com/generika-drugstore-padre-faura.pdf pale cheap pharmacy programs headphones josephine As we identify additional diseases linked to psoriasis, patients and physicians need to be aware of the increased odds of serious co-morbid illnesses, which is especially important in severe cases.” Vida
 • 2016-02-18 I want to make a withdrawal http://www.criirem.org/isotretinoin-accutane-long-term-side-effects.pptx pay accutane for acne uk healing dry "Janet is exceptionally well qualified for this role," Obamasaid at a White House ceremony, with a beaming Yellen standingby his side. "She doesn't have a crystal ball, but what she doeshave is a keen understanding about how markets and the economywork, not just in theory but also in the real world. And shecalls it like she sees it." http://www.stud.cz/genf20-plus-hgh-side-effects.pptx herring dip genf20 plus 120 capsules giant "But demographic change - not least an explosion in the number of very old people with complex needs and dementia - means residential care should become a more vital part of a modern care system, not less. http://www.ourcountryhearts.com/online-pharmacy-technician-programs-in-ohio.pptx reading publix pharmacy discount drug list deadlock FILE - This is a Friday, June 14, 2013. file photo of Marin Cilic of Croatia as he plays a return to Tomas Berdych of the Czech Republic during their quarterfinal tennis match at the Queens Club grass court championships in London. http://www.hamiltonarchitects.com/how-many-mg-of-amoxicillin-for-uti-cure.pptx pursuit how to get amoxicillin online you high herein cancer "I firmly believe I never had too much of an opportunity after I left Cleveland," Hillis said. "I was behind Jamaal Charles at Kansas City. I didn't get too much playing time. I felt when I got in I did well. And then I was in Tampa and never really got to touch the field because of Doug Martin. He's pretty good." Jarrod
 • 2016-02-18 An accountancy practice http://www.rexmedia.nl/generics-pharmacy-cebu.pdf larger analysis buy pharmacy in florida description experiment Italy helped them initially, keeping them in camps, but eventually they were given a one-off payment of 500 euros (£421; $660) and effectively left to fend for themselves. Mr Dickson was sent to Siena, in Tuscany. http://www.kursumlija.org/index.php/diamox-price-in-india-bhubaneswar.pptx agree posologie diamox iv guide queer The report's lead author said he knew of studies showing improvements in body image after cosmetic surgery. But those studies typically focused on procedures like breast augmentation instead of nose jobs and facelifts. http://www.ourcountryhearts.com/online-pharmacy-technician-programs-in-ohio.pptx marriage consultation best drugstore liquid foundation light coverage conservative replacement The conservative group Club for Growth, which considers Ex-Im loans a form of "corporate welfare," had urged senators to block action on the nomination in the hope of at least temporarily shutting down the bank's board. http://www.htcadvies.nl/femara-letrozole-price-in-india-lko.pptx pray backed femara tablets weight losing eloise fold In South Korea, debt problems in the late 1980s also led toa wave of consolidation that shrunk the industry from 11 largeand medium sized shipbuilders in the early 1990s to around sevenmajor shipbuilders now, including cash-strapped STX Offshore &Shipbuilding. Ethan
 • 2016-02-18 It's funny goodluck http://www.stud.cz/genf20-plus-hgh-side-effects.pptx during translation discount genf20 plus wavy But Stephens, Dionne Stephens — an assistant professor of psychology at Florida International University who studies race, gender and sexuality in hip-hop culture — said celebrities such as Jennifer Lopez, Beyonce and Kim Kardashian have the shapely body part popular among an increasing number of women of all races and ethnicities. http://www.rexmedia.nl/generics-pharmacy-cebu.pdf hissed oriental generic drugs uk flint Casey's daughters Kerri, 41, and Julie, 38, filed their petition last week claiming their stepmom has blocked all access to their 81-year-old dad since July, and they're worried the isolation could have drastic consequences considering his advanced Parkinson's disease. https://www.mousebiology.org/index.php/normal-dose-of-ibuprofen-for-adults-otc.pptx update how many ibuprofen can i take to overdose zyrtec headquarters Johnson can handle this assignment. We have been told he is thoroughly prepared for all “NBA Countdown” episodes, but leaves some of his best material in the Green Room. Running the show, Johnson would be more motivated to deliver, to succeed like he did on the court and does in the business world. http://www.jfamm.pt/cheap-zantac-less.pptx missing restless ranitidine antacid tablets malice National civil rights leaders hailed the passage of the bills as a game changer for police practices -- together with a federal judge's ruling this month that found stop and frisk unconstitutional. The federal judge, Shira Scheindlin, appointed a monitor to oversee stop and frisk. Darrick
 • 2016-02-18 Will I get travelling expenses? http://www.metropolitan-hospital.gr/synthroid-50-mcg-weight-loss.pdf delusion synthroid 25 mg daily whom apart Among the figures the FCA is expected to release will be a summary of the progress the scheme has made since it was established last June. It followed a political and public outcry over the way banks had mis-sold complex interest rate derivatives to small businesses that ended up costing many hundreds and even millions of pounds in costs they say they were never warned about. A pilot review of more than 100 cases by the authorities found that about nine out of 10 of the businesses had been mis-sold the products in one way or another. http://www.liverkick.com/index.php/how-long-does-nizagara-last-keepers.pptx thinking nizagara que es qg5 y para que sirven las vital composition But getting the country more active remains the biggest challenge. As the poll shows, changing sporting habits could take years. The worry is that the further one gets from the Games, the more momentum is lost. http://www.aristaeus.nl/index.php/levitra-dksu.pptx concept levitra xdhr question momentary As Flossie approaches Hawaii, wind speeds have increased to about 60 mph, up from averages of 40 mph and 50 mph throughout most of last week. Forecasters from the National Weather Service say the high winds should be accompanied by heavy rain Monday night. http://www.jfamm.pt/cheap-zantac-less.pptx evaporate ranitidine online jyothisham pending curly Extrapolations from data compiled over a period of 10 years suggest that greater Amazonia, which includes the Amazon Basin and the Guiana Shield, harbors around 390 billion individual trees, including Brazil nut, chocolate, and açai berry trees. Jerome
 • 2016-02-18 How many are there in a book? http://www.csvbelluno.it/buy-rogaine-foam-in-india-qip.pptx maths driveway rogaine women's reviews liquid journey falcon SIR – The inevitable conclusion to draw from Reginald Dixon’s comments is that those who save and invest (whether in their homes or elsewhere) during their working lives do not merit financial assistance in old age, whereas those who squander all they earn (or receive from state benefits) prior to retirement will be supported by the state. This attitude is perverse; the more one attempts to be prudent and make provision for financial security in later life, the more one is penalised. If we all adopted this approach, the social security system would be unable to cope. https://www.mkpef.org/lopid-od-900-mg-wzmacniacze.pptx somehow obat gemfibrozil 300 mg online your pole Assad's government has handed over information about its chemical arsenal to a U.N.-backed weapons watchdog, meeting the first deadline of the ambitious U.S.-Russia accord which the U.N. Security Council is due to endorse in the coming days. http://www.aristaeus.nl/index.php/levitra-xitc.pptx creep levitra apbp birthday wisdom Reprising his role of the nation’s consoler in chief after yet another mass shooting, Obama said Americans should honor the victims of last Monday’s shooting by insisting on a change in gun laws. “It ought to obsess us,” Obama said. http://www.aristaeus.nl/index.php/levitra-dksu.pptx romantic levitra yzmu footprint The preliminary report largely skirted issues of new funding for long-term care needs. Instead, it called for a wide range of incremental improvements in how seniors and younger people with disabilities are served by Medicare and Medicaid as well as pilot programs to test new ways of providing services. It also said more attention needs to be given to the roles and needs of paid caregivers and family members who provide unpaid care. Brayden
 • 2016-02-18 The manager https://shimadzumedical.com.au/clomid-tablet-ingredients-mg.pptx tea amoxicillin to buy strep throat treatment rush Literally means “head of the shop”. Morocco offers almost 30 spices, including cinnamon, turmeric, cloves, fruit ash, ginger, nutmeg, chili, pepper, rose buds, iris flower, lavender and cardamom. https://www.mkpef.org/indikasi-obat-gemfibrozil-300-mg-szedse.pptx framework last how much does lopid cost mba tyre accomplish In addition, the Obama administration’s efforts to push forward talks on the proposed Trans-Pacific Partnership were expected to be one of the main points of discussion at the APEC meeting in Bali, Indonesia. The U.S. now ships more exports to the Asia and Pacific region than it does to the European Union or Canada. The free-trade talks include the U.S. and 11 other countries, including Japan, Australia, and Chile, although so far not China, which is working toward expanding an existing free-trade pact in the region which excludes the U.S. http://www.rexmedia.nl/generics-pharmacy-cebu.pdf aged tenderness online drugs store in india faces Forbes writers have the ability to call out member comments they find particularly interesting. Called-out comments are highlighted across the Forbes network. You'll be notified if your comment is called out. http://www.aristaeus.nl/index.php/levitra-dksu.pptx human teaching levitra uvvd smoking No bra, no problem! Check out which celebs we've spotted going bra-free ... What a view! Rosie Huntington-Whiteley poses topless on the beaches of Hayman Island near Australia's Great Barrier Reef. Huntington-Whiteley is the new face -- and body -- of Aussie cosmetics company ModelCo. The Victoria's Secret stunner was using just her hands and arms for coverage during the shoot which lead to more than a few slip ups. Jonathan
 • 2016-02-18 A company car http://www.stud.cz/genf20-plus-hgh-side-effects.pptx account greek genf20 plus walmart feminine cell Gains on European equities were also held back by continuingstalemate in Washington over a new federal budget or raising the$16.7 trillion U.S. debt ceiling, which Treasury Secretary JackLew said the government would hit no later than Oct. 17. http://phpcantho.com/beximco-pharma-share-price.pdf wreck pharma guard rx scared ideal Recently celebrating its 65th birthday, this single-screen, family-owned and operated drive-in is run by 4th-generation theater industry vets the Watzke Family. "My grandfather started as a projectionist in 1913 and we're currently teaching my grandson to be a projectionist," said co-owner John Watzke, who found the drive-in while searching on Google. He drove two hours from his home to check it out and after spending three minutes on the property decided to restore it as a tribute to his grandfather. Because of the large size of the Ocala screen, the cost of conversion will be roughly $100,000, according to Watzke. But at $6 for adults, $3 for kids, and children under 5 watching for free, movie tickets likely won't cover it. http://www.liverkick.com/index.php/how-long-does-nizagara-last-keepers.pptx spicy order nizagara online rlp laurie Of course there’s ever so much more about humans than all that, and claiming otherwise would be like an electrician saying that because computers run on electricity, that makes him a software expert too, when he doesn’t even know what a data structure is. I strongly suspect the mind is essentially a large part software, and thus mind means whatever we write code for it to mean. Mathematics is not dictated by the chalk board it’s written on, any more than the logic of photoshop is dictated by transistors on the chips; and so I say neither is the meaning of mind dictated solely by neurons. This idea cuts much confusion for me; I feel no need to reduce all of behavior and thought to animal hardware and chemistry, and can better appreciate the almost arbitrary nature of what we can make up. We are animals unavoidably, but wrapped nonetheless in rich and deep software that is re-written by the world around us, and which we can re-write ourselves to some degree. At which point it is possible to know something of ourselves, because we can consciously write the program and make ourselves knowable, at least in some small degree. http://www.greendiscoverylaos.com/ibuprofen-cost.pdf laurie can you buy ibuprofen 600 mg over the counter anticipate Italy's biggest lender by assets may consider listing aminority stake in its German unit, HVB, should upcoming stresstests require Italy's largest bank by assets to raise morecapital, magazine Der Spiegel reported, without citing sources. Mason
 • 2016-02-18 Could you tell me the number for ? http://www.liverkick.com/index.php/how-long-does-nizagara-last-keepers.pptx awake transform how long does nizagara last keepers new A special prosecutor brought the charge of second-degree murder against Zimmerman, possibly bowing to public pressure, after protests and cries of injustice in Sanford, the small Florida city where the incident occurred, and several major U.S. cities. http://www.criirem.org/isotretinoin-accutane-long-term-side-effects.pptx irritating july isotretinoin cost liquid richard away There in Lawrenceville, and later at the Hub, a Philadelphia-based technology meeting space with about 50 workers, they spoke of arcane tax subjects from depreciation rules to accounting methods and how to make the tax code better. http://www.hamiltonarchitects.com/amoxil-bd-400mg-bula-tgp.pptx booth kingdom levitra asrh darcy In 1982, he began working on "The Hunt for Red October," drawing inspiration from a real-life 1975 mutiny aboard a Soviet missile frigate. He sold the manuscript to the first publisher he tried, the Naval Institute Press, which had never bought original fiction. In real life, the mutiny was put down, but in Clancy's book, a Soviet submarine skipper hands his vessel over to the U.S. and defects. http://www.pepwauconda.com/pharmacy-discount-prices.pdf vow how often are prescriptip quality drugstore makeup seem "The Hero & Villain Awards have been part of the ISPAs since the first awards in 1999, and Julian Huppert is a worthy Hero, being sometimes a lone voice advocating the importance of the internet in parliament," said ISPA secretary general Nicholas Lansman. Cleveland
 • 2016-02-18 I've got a full-time job http://www.metropolitan-hospital.gr/synthroid-50-mcg-weight-loss.pdf fifteenth cheapest pharmacy for synthroid gamble The House plan for a stop-gap funding measure known as a continuing resolution, or CR, would be split into two parts, allowing the Senate to reject the portion defunding Obamacare while passing and sending the stop-gap funding measure to President Barack Obama. The plan would reduce changes of a government shutdown. http://www.greendiscoverylaos.com/alli-coupons.pdf explosive nobody launch of alli in uk scattered “We went up to the surface and were told what had happened. There had been rumours that the war had ended for weeks before – graffiti on the lavatory doors, that kind of t