Sound of Happiness festival 2019

Tid 01 juni 2019 , 12.00 - 17.00
Sted Kristiansand
Arrangør Sound of Happiness i samarbeid med Pascal Norge

Sound of Happiness festival 2019 inviterer til samspill og fellesskap, personlig utfoldelse og utvikling, selvrespekt og selvrealisering, deltagelse og inkludering og ikke minst menneskeverd og ekte glede.  Les mer om festivalen her

Tips noen om siden