Pårørendekonferansen 2021

Bærekraft - kraft til å bære?

Tid 22 september 2021 , 10.00 - 15.00
Sted Online
Arrangør Pårørendesenteret, VID, UIS, FFO, Sanden media

Konferansen er rettet mot deg som pårørende eller fagperson.

Les mer om konferansen her

Tips noen om siden