Nasjonal konferanse "De er alle barn"

Her presenteres forskning, fag og pårørendeerfaring

Tid 13 juni 2019 , 09.30 - 14 juni 2019 15.15
Sted Oslo, Sognsveien 77 C
Arrangør Redd Barna, RVTS Øst, Statens Barnehus og V27

Tips noen om siden