Konferanse om god aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne

Årets konferanse er et samarbeid mellom Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring. Programmet består både av plenumssesjoner, demonstrasjoner og separate sesjoner.

Tid 13 september 2017 , 08:00 - 15:00
Sted Oslo Kongressenter
Arrangør Aldring og helse/Nasjonalt kompetansesenter

Tips noen om siden