Konferanse Noe å stå opp til

Gode og meningsfulle liv for personer med utviklingshemning.

Tid 03 mai 2018 , 08.00 - 04 januar 2018 15.00
Sted Bergen
Arrangør Samordningsrådet (SOR)

Målgruppen er alle som arbeider for personer med utviklingshemning - ledere, politikere, tillitsvalgte, pårørende tjenstebrukere og andre med interesse for temaet.

Les mer om konferansen her

Tips noen om siden