Å møtes gjennom litteraturen - Lansering av håndbok

Litteraturen har en egen evne til å vekke tanker, minner og engasjement hos mennesker på tvers av språk, kultur, alder og referanser.

Tid 25 april 2019 , 09.00 - 16.00
Sted Nasjonalbiblioteket, Oslo
Arrangør Leser søker bok

Tips noen om siden