Invitasjon til fokusgruppemøte om personlig hygiene

NFU er i samarbeid med Karde AS i gang med et prosjekt der vi utvikler en e-læringsapplikasjon om personlig hygiene. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen.

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner. I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon med stoff om personlig hygiene. Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning, men vi skal også å lage et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for støttepersoner.

For å utvikle en treffende, egnet og motiverende app ønsker vi å diskutere våre foreløpige skisser til e-læringsløsningen sammen med mennesker med utviklingshemning. 

NFU inviterer til et fokusgruppemøte om appen i NFU sine lokaler i Youngstorget 2B torsdag 14.juni kl. 17:00.

Vi serverer et enkelt måltid på møtet. Deltakerne får en påskjønnelse i form av et gavekort. Vi dekker også reiseutgifter innen Oslo, Akershus og Østlandet.

Vi ønsker å finne mennesker med utviklingshemning som vil delta i fokusgruppen enten alene eller med en ledsager. Vi har plass for til sammen 5-6 deltakere. Eventuelle ledsagere kommer i tillegg. 

I møtet skal vi diskutere ulike aspekter av personlig hygiene: hvorfor det er viktig, hvordan kan man lære mer, hva skal en e-lærinsgapplikasjon om personlig hygiene inneholde og hvordan den kan være enkel og tiltalende å bruke. Vi skal ha med oss mye bildemateriale og gjøre diskusjonene praktiske og lett forståelige. Vi stiller med møteleder samt to assistenter.

Send din påmelding til Riitta på rh@karde.no eller til Helene på htsr@nfunorge.org 

Frist for påmelding er torsdag 31.mai. Vi bekrefter mottatt påmelding og plass i fokusgruppen.

Velkommen!

 

Tips noen om siden