App om personlig hygiene.

NFU er i samarbeid med Karde AS i gang med et nytt prosjekt: App om personlig hygiene. Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen.

Personlig hygiene handler om å være ren og velstelt og å holde seg frisk. Det er også viktig å føle seg vel og at det er behagelig for andre i sosiale situasjoner. I dette prosjektet skal vi utarbeide en e-læringsapplikasjon i form av et nettsted med ressurser til bruk ved opplæring av sentrale emner innen personlig hygiene.

Den viktigste målgruppen er mennesker med utviklingshemning selv, men vi skal også å lage et opplegg for aktivisering og oppfølging samt kursmateriell for støttepersoner.

For å utvikle en treffende, egnet og motiverende app ønsker vi å kartlegge synspunkter til og få innspill fra pårørende, støttekontakter, avlastere, tjenesteytere og andre som er i kontakt med mennesker med utviklingshemning.

Følg denne lenken, delta i den anonyme undersøkelsen og bidra til utviklingen av en viktig app. Det tar 10-15 minutter.

Tusen takk for din tid!

PS. Første side i skjemaundersøkelsen gir mer informasjon. Du kan også finne mer informasjon på Kardes prosjektnettside.

Tips noen om siden