Foto av Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver i NFU

Vikna kommune anmeldt etter tvangsflytting

Vikna kommune er av NFU anmeldt for overtredelse av den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og straffeloven. Namdalsavisa omtaler saken.

– Kommunen sitter her med bukta og begge endene og opptrer arrogant overfor både bruker og de nærmeste. Vikna burde skamme seg over slik framgangsmåte og behandling! Vikna burde skamme seg over slik framgangsmåte og behandling! Det sier juridisk rådgiver Hevik Ekberg i forbundet til Namdalsavisa.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden