Velkommen til Abloom filmfestival, 21.-23.11

Hvordan lever minoriteter, majoriteter med funksjonsnedsettelse?

Hvordan er det å leve med funksjonsnedsettelse? Hvordan finner folk styrke til å kjempe videre? Abloom filmfestival belyser disse spørsmålene i flere spennende filmer som du sjelden får sjansen til å se i Norge.

Abloom filmfestival går av stabelen den 21. til 23.november på Saga kino og Cinemateket i Filmens hus i Oslo. Abloom filmfestival er åpen for alle - både små og store, på tvers av ulike bakgrunner, nasjonaliteter og kulturer.

Festivalen skiller seg ut ved å ha et spesielt fokus på minoritetsspråklige barn og unge med nedsatt funksjonsevne, samt deres foreldre. Ved å by på spennende, morsomme, interessante, informative og aktuelle filmer har Abloom filmfestival et ønske om at denne gruppen skal bli sett, hørt og verdsatt. Mye tyder på at det kan være spesielt utfordrende for en del innvandrere å få et barn med funksjonsnedsettelse, da det ofte er tabubelagt og vanskelig å snakke om. Mange innvandrere har ofte mangelfull kjennskap til det norske velferdssystemet. Nettopp derfor ønsker vi denne målgruppen spesielt velkommen!

På filmfestivalen vises en rekke filmer fra inn- og utland. Filmene handler om det å være barn eller ung og leve med en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Men flere filmer tar også for seg voksne og foreldre til barn med funksjonsnedsettelse.

 

I tillegg til filmer vil det i løpet av Abloom filmfestival også være foredrag og debatter. Norge og internasjonale foredragsholdere er invitert, og det vil bli diskutert hvordan vi kan bidra til at livet til barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan bli best mulig. Det vil bli spilt levende musikk og tilrettelagt for spesielle aktiviteter og leker for de minste barna.

Abloom filmfestival skal være et hyggelig møtested for folk på tvers av kulturer og nasjonal bakgrunn!

Festivalen går over tre dager med åpningsdag torsdag den 21. November, ungdomsdag den 22. November og med en familiedag den 23.november.

På åpningsdagen har vi lagt opp til et variert program med deltagelse fra foreldre, studenter, ulike fagfolk, funksjonshemmedes organisasjoner og øvrige.

Ungdomsdagen den 22. november skal bestå av ungdom, videregående og høy-skoler.

Familiedagen kan foreldre og barn i samme livssituasjon møtes og hygge seg med mulighet for erfaringsutveksling, se og til å delta på ulike aktiviteter.

Vi er stolte over å få presentere et festivalprogram bestående av mange spennende norske og internasjonale filmer! 

Program 

Informasjon om billettsalg:

TORSDAG 21. NOVEMBER - ÅPNINGSDAG PÅ SAGA KINO KL. 08.30– 22:45

Ønsker du å delta på åpningsdagen må du forhåndspåmelde deg (dagspass) via www.abloom.no . Dagspasset koster 500,- pr. deltager og inkluderer adgang til å se filmer gjennom hele torsdag kveld. Ønsker du kun å se filmene, er prisen kl.80,- pr film. Billetter til disse kan kjøpes direkte på Saga kino.

FREDAG 22. NOVEMBER – UNGDOMSDAG PÅ SAGA KINO KL. 10.30 – 14.00

Påmelding må gjøres via www.abloom.no.  Oslo Kino legger ut billettene i salg.

FREDAG 22. NOVEMBER- SPESIELLE SKOLER OG KLASSER PÅ FILMENS HUS, KL. 09:00 – 13:00

All påmelding av skoler skjer via Abloom.no.

Kr 40,- pr elev. Betaling skjer via: kontonr: 1503.29.36005

Filmvisninger rettet mot skoler koster Kr 50,- pr billett.

 LØRDAG 23. NOVEMBER - FAMILIEDAG KL.10.30 – 15.00

"Barnedag" i Abloom-regi. Kr 50,- pr billett. Oslo Kino legger ut billettene i salg.

Tips noen om siden