Foto av veilederens forside

Veileder om organisering av elever i grupper

Regjeringen kom nylig med en veileder om organisering av elever i grupper. Den som blir klokere av å lese veilederen har fått med seg noe som jeg ikke har sett.

I opplæringslovens § 8-2 slås det fast at «Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør.» Lovbestemmelsen har skapt problemer fordi stadig flere elever får undervisningen utenfor klassefellesskapet. De fleste elevene med utviklingshemning får undervisningen alene eller i spesielle grupper.

Antall elever som får spesialundervisningen alene eller i spesielle grupper på fem eller færre elever

I følge bladet Utdanning, er det i dag flere spesialskoler enn før vi la ned spesialskolene.

 

I et forsøk på å klargjøre regelverket fikk tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen iverksatt utarbeidelse av en ny veileder om regelverket for organisering av elever i grupper. Nå foreligger veilederen. Det er vanskelig å se at veilederen klargjør noe som helst. En kan lese at elevene skal tilhøre en klasse, men har en begrunnelser for å ta eleven ut av normalklassen for å sikre et forsvarlig utbytte av undervisningen, så kan en gjøre det.

 

Veilederen er på ni sider og sier ikke mer enn det alle visste fra før.

Jens Petter Gitlesen

Tips noen om siden