Tre fotografi av Lars Petter Throndsen

Våkn opp Drammen!

Lars Petter Throndsen har i lang tid vært en drivkraft i NFU Drammen lokallag. Nå håper han at andre vil bidra i arbeidet.

Lars Petter Throndsen har arrangert bowlingkvelder for medlemmer med utviklingshemning. Dette året har han, i tillegg til sin butikkjobb, vært opptatt med opplæring i det å ta vare på sin egen helse. Han har deltatt på NFU sine fylkesledersamlinger og jevnlig etterlyst flere medlemmer som kan være villige til å bidra for å sikre Drammen et aktivt og godt lokallag.

Lars Petter håper fortsatt at NFU-medlemmer i Drammen vil bidra til å få mer aktivitet i lokallaget. Det trengs både sosiale aktiviteter og et sterkere interessepolitisk engasjement. Fordelen med mange ugjorte oppgaver, er at det er mange oppgaver å velge i.

NFU Buskerud fylkeslag har hjulpet til i lokallagsarbeidet og vil fortsette med dette. Det kan være mulig å samarbeide mer med NFU-lag i nabokommunene. NFU sitt sentralledd kan også bidra på områder hvor sentralleddet har kapasitet og kompetanse. Mulighetene er mange og Lars Petter Throndsen håper at noen melder sin interesse.

Interesserte kan ta kontakt med

 

Jens Petter Gitlesen

25 september 2013

Tips noen om siden