Aftenbladets logo

Slår alarm om systemsvikt

Utviklingshemmede med store, sammensatte vansker faller ofte gjennom i hjelpeapparatet. Årsaken er firkantede regler, en vente og se-holdning og handlingslammelse, ifølge Olav Ose Evensen, rådgiver ved psykiatrisk innsatsteam ved Nordlandssykehuset.

- Handlingslammelse og huller i dagens organisering av helse- og omsorgstjenestene gjør at en mindre gruppe utviklingshemmede med store sammensatte vansker faller fullstendig igjennom. Resultatet er i verste fall at de ender opp med å leve dypt uverdige liv, eller utsetter andre for alvorlige handlinger som vold, voldtekt og drap, sier Olav Ose Evensen til Stavanger Aftenblad.

På oppdrag for Helsedirektoratet har han utarbeidet rapporten ”Risikoutsatte brukere i grenseland mellom habilitering og psykisk helsevern”.

- Det er rart, sier Olav Ose Evensen på spørsmål om hva han tenker om at Stavanger kommune ikke foretok en gransking av tjenesteapparatet etter Kampen-tragedien. Både offeret og fire av fem gjerningspersoner var mottakere av tjenester fra kommunen.

Stavanger Aftenblad har flere artikler om saken lørdag den 28.09.2013:

Sakene tar utgangspunkt i Jonny André Risvik som i 2010 ble torturert til døde av sine venner. Hverken Stavanger kommune eller Fylkesmannen i Rogaland hadde evaluert saken før Aftenbladet presenterte den over flere titalls avissider. Aftenbladets fokus på saken har medført at den er kommet opp på kommunepolitikernes dagsorden. Til nå har kommunalpolitikerne, utenom Frp, ikke villet foreta noen uavhengig granskning av saken. Formannskapet i Stavanger kommune ba nylig Fylkesmannen i Rogaland om å føre tilsyn med tilbudet rundt Jonny André Risvik og vennene hans. Imidlertid har Fylkesmannen svært begrenset kompetanse. I tillegg må Fylkesmannen følge kommunelovens kapittel 10 a som i praksis nekter staten å komme med råd og veiledning til kommunen.

Sentrale artikler om Kampentragedien fra 2010:

Omtale og lenker til saken i 2011

 

Jens Petter Gitlesen

29 september 2013

Tips noen om siden