Foto av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (Foto: Tomas Moss)

Positive signaler fra helseministeren

Jonny André Risviks (28) dødsfall burde vært avverget, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til Stavanger Aftenblad.

Vår nye helse- og omsorgsminister hevder å ha lest hver eneste artikkel om Kampentragedien, noe som utvilsomt må fortelle om statsrådens vektlegging og fokus. I intervjuet med Stavanger Aftenblad fastslår helse- og omsorgsministeren:

  • Kampentragedien budre vært unngått innenfor dagens regelverk.
  • Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har bestemt at stortingsmeldingen om levekårene til mennesker med utviklingshemning ikke skal trekkes tilbake, men behandles av Stortinget. Stortinget vil gi beskjed om hva regjeringen skal jobbe videre med.
  • Helse- og omsorgsministeren viser til at tvang kan benyttes kriminalitetsforebyggende og synes å støtte det prinsippet.
  • Staten skal ta et større ansvar i å bygge opp kompetanse i kommunene.
  • Spesialisthelsetjenesten skal i større grad bistå kommunene.
  • Helse- og omsorgsministeren vurderer å innføre meldeplikt overfor alvorlige hendelser i de kommunale omsorgstjenestene.
  • Statsråden ønsker en granskningskommisjon for alvorlige hendelser som skal svare på spørsmål som "Hva var det ved systemet rundt, som gjorde at det gikk galt, trass i at lover og fagfolk var på plass". Om granskninskommisjonen kun skal gjelde helsetjenester eller om den også skal gjelde omsorgstjenester, fremgår ikke klart av intervjuet.

Forholdene som helse- og omsorgsministeren trekker frem er både aktuelle og positive. Stortingets innstilling til stortingsmeldingen om levekårene for mennesker med utviklingshemning bør være en passende ramme for å sammenfatte situasjonen og målsetningene. Gir en meldingen prioritet, kan det være blant de første stortingsmeldingene vårt nye Storting behandler.

Les intervjuet med helse- og omsorgsminister Bent Høie i Stavanger Aftenblad

Jens Petter Gitlesen1 november 2013

Tips noen om siden