NFU representert på internasjonal konferanse

Norge og NFU var representert med 5 deltakere fra gruppa «Aktiv i egen organisasjon» på konferansen «Hear our Voices: Citizens First» i Zagreb i Kroatia 4.-6. oktober. Tom Høisveen fra gruppa holdt innlegg på konferansen.

2013 er Europas år for Citizens, og den europeiske organisasjonen for personer med utviklingshemming (EPSA) arrangerte fra 4. til 6. oktober konferansen «Hear our Voices: Citizens First» i Zagreb i Kroatia.

Et viktig tema som ble tatt opp var retten til å leve og bo som alle andre, med henvisning til artikkel 19. i FN konvensjonen. I Øst-Europa er det fortsatt store institusjoner for personer med utviklingshemning. Deltakere på konferansen, som har flyttet ut fra institusjonene, ba om at de som gir støtte til å pusse opp institusjonene isteden gir penger til å bygge opp tjenester i kommunene slik at institusjonene kan stenges.

Et annet t viktig tema var retten til å bestemme i eget liv og ikke bli umyndiggjort. Mange var også interessert i temaene retten til å gifte seg og å stifte familie. I tillegg var det mer kreative grupper man kunne dela i der man gjennom dans, bevegelse og «talking wall» kunne gi utrykk for sine meninger og følelser.

Det vil komme artikler og bilder fra konferansen i neste nummer av «Samfunn for alle».

Bilder fra konferansen finner du på facebook-siden til Inclusion International

Tips noen om siden