Foto: Mikkel Hegna Eknes

NFU fikk omgjort tvangsflytting

Ofte løses problemer med dialog. I dag innså Fylkesmannen at de feilaktig hadde stadfestet et vedtak om å flytte en person mot sin vilje.

En voksen mann med utviklingshemning har i over 20 år leid en leilighet av kommunen. På grunn av sykdom har han i en periode hatt behov for medisinsk behandling. Dette har han ikke lenger behov for, men han har et stort bistandsbehov.

Kommunen bestemte at mannen skulle flyttes til sykehjemmet på grunn av medisinske behov. Pårørende og verge klaget på vedtaket og mente det ikke var medisinske grunner for å flytte ham, men at flyttingen var begrunnet i kommunale kostnadsbetraktninger.

Kommunen opprettholdt vedtaket og sendte saken over til fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak. Fylkesmannen konkluderte med at kommunen har en stor frihet til å bestemme hvordan bistanden skal ytes. Dette vedtaket anså kommunen som hjemmel for å flytte mannen til sykehjemmet mot hans vilje.

NFU ble involvert og ba Fylkesmannen omgjøre eget vedtak. Fylkesmannen  hadde ikke vurdert mannens rett til selv å bestemme hvor han ønsker å bo. Kommunens rett til å sette vilkår ved begunstigende vedtak var ikke tilstrekkelig vurdert. Det var heller ingen hjemmel i vedtaket for å flytte ham med tvang til sykehjemmet.  

I dag kom beskjeden fra Fylkesmannen om at de ville omgjøre sitt eget vedtak. De ville også ringe kommunen og informere om dette.

Nå regner vi med at kommunen føyer seg etter fylkesmannens vedtak og flytter mannen tilbake til sitt hjem.

Jens Petter Gitlesen

31 oktober 2013

Tips noen om siden