Anne Bramo, gruppeleder Moss FrP

Moss Frp sier nei til nedleggelse av bofellesskap

- Det er helt uaktuelt for Moss Frp å stemme for at bofellesskapet i Eddaveien 2 gjøres om til flyktningeboliger, sier gruppeleder Anne Bramo til Moss Avis.

- Moss Frp kommer ikke til å gå inn for at det blir flyktningeboliger der. Det er i dag stor mangel på omsorgsboliger for blant andre eldre og mennesker med psykiske lidelser. Vi vil derfor jobbe for at de fire boligene i Eddaveien 2 fortsatt skal brukes som omsorgsboliger, ikke som flyktningeboliger, sier Bramo til Moss Avis.

- Jeg skulle ønske at vi politikere fikk mer informasjon fra rådmannen, slik at vi kan ta stilling til om det er riktig å flytte de to beboerne til det nye, store boligkomplekset  som Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede mener blir en institusjon, sier Fred Jørgen Evensen (Ap) til Moss Avis.

Mange vil nok reagere på kommunens språkbruk. Det er ikke vanlig å snakke om "nedleggelse" av folks hjem. Det er heller ikke kommunen som skal bestemme om det er riktig å flytte noen. Ønsker kommunen som utleier å si opp husleiekontrakten, så må kommunen i det minste følge husleieloven. Omsorgsboliger er kommunale utleieboliger. Normalt er det leietaker som tar initiativ til flytting. Slik bør det også være i Moss. Først og fremst må en høre på beboerne og deres ønsker og behov.

Jens Petter Gitlesen

6 september 2016

Tips noen om siden