Trude Stenshammer (Foto: Mikkel Hegna Eknes)

Mener voksenvern kan redde liv

Hadde Norge hatt et system for å håndtere bekymring for risikoutsatte voksne, hadde Jonny André Risvik trolig vært i live, sier Trude Stenshammer og Jarle Eknes til Stavanger Aftenblad.

– Høyst sannsynlig ville Kampen-sakens  tragiske  utvikling blitt avverget på et tidlig tidspunkt  dersom  vi  hadde  hatt gode systemer for å fange opp, videreformidle og håndtere bekymring på en god måte.
Det sier Jarle Eknes og Trude Stenhammer. De er henholdsvis daglig leder og spesialrådgiver ved Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming (SOR).

Jarl Eknes, daglig leder i stiftelsen SOR (Foto: Mikkel Hegna Eknes)

Les intervjuet i Stavanger Aftenblad (krever nettbetaling)

Jens Petter Gitlesen

28 september 2013

Tips noen om siden