Lettlest ordbank

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nå publisert en «ordbank» på deres hjemmesider. Formålet med ordbanken er at det skal være et hjelpemiddel både for mennesker med utviklingshemming og for de som er ansvarlige for å utarbeide og formidle informasjon.

Ordbanken består av ca. 1000 ord fordelt i 11 sentrale samfunnstemaer.
Disse er:

  • Arbeid
  • Bolig
  • Domstol/politi
  • Ferie, fritid og kultur
  • Helse
  • Kommunikasjon
  • Livssyn; politikk
  • Stat, fylke og kommuner
  • Utdanning og økonomi

Ordene er definert på enkel måte slik at flere personer lettere kan forstå ordenes betydning. Ordbanken kan derfor også være nyttig for andre, eksempelvis mennesker med minoritetsbakgrunn, lesevansker, barn, unge og andre.

Lettlest ordbank

Tips noen om siden