Helseoppfølging av personer med utviklingshemning

NAKU har utarbeidet en rapport om helseoppfølging som viser tiltak som må iverksettes. Tiltak som øker kunnskapen hos utviklingshemmede selv, hos nærpersonene og i helseapparatet.

27 september 2013

Tips noen om siden