øks kommnevåpen

Gjøvikpolitikere tar grep

Kommunestyret i Gjøvik har vedtatt å følge de nasjonale målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning og har gitt forvaltningen en klinkende klar beskjed om å følge politiske vedtak.

Gjøvik kommune har i lang tid skilt seg fra de fleste av landets kommuner. Kommunestyret har nemlig fattet vedtak om å følge de poltiske føringene fra reformen om ikke å bygge store bofellesskap.

Innbyggerne i kommunen får valg mellom å bo i ordinære leiligheter eller i bofellsskap begrenset til seks beboere.

Forvaltningen utforfordret kommunestyrets vedtak da de planla et nytt bofellesskap for syv beboere. NFU Gjøvik lokallag protesterte og lokallagsleder, Geir Kjelstad, markerte vårt syn i Oppland Arbeiderblad den 19. september.

Forvaltningens fremgangsmåte stemmer godt med slikt som kalles splitt og hersk. Før politikerne hadde fått seg forelagt saken, var de fremtidige beboerne lovet leiligheter. Da blir det vanskeligere både for NFU og for kommunepolitikerne å endre på beslutninger fattet i forvaltningen.

Men kommunestyret i Gjøvik fant seg åpenbart ikke tilrette med å ha blitt plassert i baksetet. Oppland Arbeiderblad rapporterte fra gårsdagens kommunestyrebehandling av saken under overskriften «– Frekkhetens nåde- gave». Møte begynte med at rådmannen beklaget saksbehandlingen.

 

NFUs nestleder, Bjug Ringstad

NFUs nestleder og mangeårig kommunestyremedlem, Bjug Ringstad.

 

– Det er med frekkhetens nådegave saken fremmes. Det er et bevisst og gedigent bondefangeri  fra  administrasjonen.  På tross av stadfestelse av vedtaket i ulike politiske fora, så kjøres det ufortrødent videre. Det er mangel på politisk lojalitet, og det må få konsekvenser, tordnet Bjug Ringstad (Ap).

 

Han viste til informasjon han hadde  fått  fra  møtet  som  ble holdt  mellom  administrasjonen og Norsk Forbund for Utviklingshemmede Gjøvik lokallag i  desember.  Da  ble  lokallaget presentert et prosjekt med åtte leiligheter. Da lokallaget viste til prinsippvedtaket, fikk de ifølge Ringstads kilder følgende svar fra  administrasjonens  representant:

 

– Et politisk vedtak varer kun til et nytt vedtak blir fattet.

 

Kritikken av saksbehandlingen favnet bredt.  Varaordfører Torvild Sveen (Sp) sa han håper Rådmannen ville følge opp kommuestyrets kritikk.

 

Ivar Brandt (KrF) sitter i rådet for funksjonshemmede, og han opplyste til kommunestyret at rådets leder i et møte hvor denne saken ble behandlet hadde vist til Stortingets føringer om to til fem boliger og til en forskningsrapport  som  støttet  opp  om hvorfor det ikke skal være flere boliger samlokalisert.

 

–  Det  var  overraskende  at administrasjonens representant på neste møte sa hun hadde lest rapporten og at hun ikke er enig i den, sa Brandt.

 

Christin Guldahl Madsen (V) oppfordret de andre partiene om å støtte Venstres forslag om å fastholde kommunestyrets prinsippvedtak.

 

Ap fram la fram forslaget om å sende saken tilbake til utvalget for å få vurdert konsekvensene  av  å  redusere antall leiligheter til seks. Høyres Anne Bjertnæs påpekte at det også må vurderes om prosjektet skal splittes opp i to.

 

Jens Petter Gitlesen

27 september 2013

Tips noen om siden