Ber Stortinget ta grep!

Arbeidsgiver-, arbeidstaker- og brukerorganisasjoner ber Stortinget ta grep og sikre at målsetningene i politikken overfor mennesker med utviklingshemning sikres.

Politikken overfor mennesker med utviklingshemning ble etablert med ansvarsreformen. Stortinget har gjentatte ganger stadfestet at målsetningene står ved lag. Likevel finnes knapt bærekraftige systemer eller planer som skal sikre reformens målsetninger. I nær fremtid skal Stortinget behandle meldingen «Frihet og likeverd». I et felles brev ber sentrale organisasjoner Stortinget ta grep og sikre at målsetningene i reformen blir mer enn fagre ønsker.

  • NFU-bloggen inneholder flere innlegg om politikken overfor mennesker med utviklingshemning og meldingen "Frihet og likeverd"

Jens Petter Gitlesen

29 november 2013

Tips noen om siden