BUL sin logo

BVT-gruppa for utviklingshemma søkjer nye trenarar

Ball, Vatn og Trim gruppa i Idrottslaget i BUL er ein av Noregs mest tradisjonsrike klubbar for personar med utviklingshemming og var det fyrste fullintegrerte i sitt slag i eit idrottslag i Noreg. BVT-gruppa treng no nye hand- og fotballtrenarar!

27 september 2013

Tips noen om siden