– Ulovlig og kostbart å flytte Soliestua

John Wiggo Tønnesen fraråder Moss kommune på det sterkeste mot å flytte Soliestua Avlastningshjem til Jeløy, skriver Moss-Avis.

– Dette er første gang i en slik sammenheng at kommunen ikke har tatt kontakt overhodet. Både i tiden med Gretha Kant (H) og Paul-Erik Krogsvold (Ap) som ordfører, hadde vi jevnlige møter med kommunen, sier Tønnesen til Moss-Avis. Tønnesen har vært med i NUF i over 40 år, helt siden 1972 – og har hatt en rekke verv i funksjonshemmedes organisasjoner.

– NUF har bred, nasjonal erfaring fra flyttinger, sammenslåinger og endringer. Og vi kan fortelle Moss kommune, slik vi har fortalt mange andre kommuner, at en flytting vil koste mye mer enn de tror. Vi har ikke alltid blitt lyttet til, og da har kommuner kommet i ettertid og erkjent at vi hadde rett, sier Tønnesen, fortsette den lokale NFU-høvdingen.

Jens Petter Gitlesen

3 oktober 2013

Tips noen om siden