Fylkeslaget avholder sitt årsmøte

Fylkeslaget avholder sitt årsmøte torsdag 16. april 2020 på Lillestrøm Kultursenter fra kl 18.00.
 
På grunn av overgang til Viken Fylke blir det et litt annerledes årsmøte.
Styret som ble valgt i 2019 ble valgt kun for et år og hele styret er derfor på valg i år.
Det er ennå ikke klart hvordan Viken Fylkeslag skal settes sammen og det blir tidligst klart 
i løpet av høsten 2020. 
Derfor blir det valg av et interimsstyre som skal sitte mens man avklarer fremtidens Viken styre.
Dette styre får 2 spesielle oppgaver i tillegg til driften av fylkeslaget
  • Være med å utforme det nye fylkeslaget sammen med Østfold og Buskerud.
  • Planlegge og gjennomføre Trysilleir sammen med Oslo Fylkeslag (uke 29)
Det vil en gang i løpet av høsten bli innkalling til et ekstraordinært årsmøte når flere
detaljer er på plass i det nye Viken Fylkeslag.
 
Det blir en enkel servering under årsmøtet.
 
Vi ber lokallagene å melde sine delegater til årsmøtet og saker de vil ta opp innen 22. mars 2020.
Innkalling og saksliste sendes delegater i begynnelsen av april.
 
NFU avholder sitt Landsmøte på Gardermoen 18. - 20. september 2020 og årsmøte skal velge sine kandidater 16. april. Akershus har 6 delegater.
 
Vell møtt!
Tove-Britt
Fylkesleder

Tips noen om siden