Invitasjon

Videreformidler her invitasjon fra Akershus universitetssykehus HF.

Til NFU og NHFs lokallag i Akershus m.fl.

 

Videreformidler her invitasjon fra Akershus universitetssykehus HF.

                Hilsen Hanne, SAFO Øst

 

Fra: Marit Kristine Hofset [mailto:Marit.Kristine.Hofset@ahus.no
Sendt: torsdag 13. februar 2020 14.32
Til: FFO Akershus <ffo@ffo-akershus.no>; Safo post <post@safo.no>
Kopi: Linda Nysted Sivesind <Linda.Nysted.Sivesind@ahus.no>
Emne: Invitasjon til fagdag om brukermedvirkning 1. april 2020

 

 

Den 1. april 2020 arrangerer tidligere Fagforum forebygging og Fagforum koordinerte tjenester en fagdag som omhandler verktøy og metoder i brukermedvirkning. Fagdagen er en oppfølging av «Hva er viktig for deg»-konferansen som ble holdt i Lillestrøm Kultursenter den 23. januar. Se reportasje og omtale på Kompetansebroen.

Du trenger ikke å ha deltatt den 23. januar for å delta på denne fagdagen.

 

Fagdagen er rettet mot både ansatte og brukere i kommune- og spesialisthelsetjenesten og tar for seg verktøy som SAVE, Samvalg og Fire gode vaner, med følgende foredragsholdere: Karen Therese Sulheim Haugstvedt, Simone Kienlin, Pål Gulbrandsen og Heidi Skutlaberg Wiig.

 

Fagdagen holdes i auditoriet på Ahus og er gratis

For mer informasjon om innlegg og foredragsholdere, se vedlagte program.

 

Påmelding på Kompetansebroen:https://www.kompetansebroen.no/kurs/verktoy-og-metoder-i-brukermedvirkning/?o=oa

 

Ta kontakt med undertegnede dersom du har ytterligere spørsmål om fagdagen, og del gjerne invitasjonen med flere i egen virksomhet/avdeling.

 

Vennlig hilsen

Marit Hofset
______________________________
Marit Kristine Hofset
Seniorrådgiver. Koordinator Læring og mestring

Tips noen om siden