Styre

Under finner du navn og kontaktinformasjon til medlemmene av styret i NFU Øvre Romerike.

Leder Stein Eddy Tronvik

Telefon: 41642030

E post: tronvik@yahoo.no 

Nestleder 

Telefon:

E post:

Sekretær Anita Edseth Holter

Telefon: 97 57 33 11

E post: an-hol@online.no

Kasserer Ørnulf Eriksen

Telefon: 926 18 641

E post: oer-erik@online.no

Styremedlem: Bjørn Søgnen

Telefon: 

E post:

Styremedlem: Mai Liss Lingjærde

Telefon: 

E post:

Varamedlem:

Telefon: 

E-post:

2. Varamedlem:

Telefon: 

E-post: