Lokallagets styre

Lokallagets styre 2014

Leder Ole Jakob Skeie

Styremedlemmer:

Nan Karlsson

Lise Hæbek Ottestad

Sidsel Hoberg

Trine Maanum

Trude Mørk