Samling på Eidene 2019

Invitasjon til samling for pårørende til personer med utviklingshemming

Tid/sted: Lørdag 14.­ – søndag 15. september 2019

Eidene senter, Tjøme

Tid 14 september 2019 , 10.00 - 15 september 2019 14.00
Sted Eidene senter, Tjøme
Arrangør NFU Vestfold og Telemark

Tema:

Arbeidssentrene i kommunal regi gir et svært varierende tilbud til personer med utviklingshemming. Det er ikke en lovpålagt tjeneste og det er derfor opp til den enkelte kommune å bestemme innhold og omfang på tilbudet.

Sande kommune i Vestfold har et godt arbeidstilbud – også til dem med begrensede ressurser.

Vi får høre fra lederen hvilken filosofi som ligger til grunn for det tilbudet han har utviklet, hvordan det fungerer og hvordan han vurderer muligheten for en utviklende og innholdsrik arbeidsdag for vår målgruppe i årene som kommer. 

Invitasjon og program

Tips noen om siden