Rjukan

Leder i lokallaget er Nina Mjellekås.

All post til laget sendes til Anny Andersen (sekretær):

Rjukan v/ Anny Andersen Postadresse: Håkonsgt. 9 A  3660  Rjukan Telefon: 46952086 E-post: annyande@online.no