Årsmøte 2013 Sogn og Fjordane

Årsmøte og konferanse i Sogn og Fjordane Fylkeslag blir på Sunnfjordhotell, Førde, 09 til 10 mars. Tema på konferansen blir den nye Vergemålslova, og førelesar er Ove Mjåtveit ved Fylkenmannen i Sogn og Fjd. Invitasjon og program blir sendt alle lokallaga. Hjarteleg velkomne

 

Alle lokallag må halde sine årsmøte i god tid før årsmøte i Fylkeslaget

Tips noen om siden