Fylkesstyrets medlemmer

Medlemmer av fylkesstyret i NFU Oslo fylkeslag:

Ane Børrud (leder) ane.borrud@gmail.com Telefon: 977 69 046

Truls Thirud (nestleder)  truls@thirud.cc Telefon: 932 48 304

Idunn Bøyum (sekretær) idboey@gmail.com Telefon: 405 25 323

Frode Hauglin (kasserer) frode.hauglin@gmail.com 

Olav Grimdalen jr. 

Lisbeth Hansen 

Helene Knævelsrud helenekn@gmail.com

Gry Brandsnes g.brandsnes@gmail.com 

Varamedlemmer

Anders Moholt 

Marion Riisa

Tips noen om siden