Fylkesstyrets medlemmer

Medlemmer av fylkesstyret i NFU Oslo fylkeslag:

Shahram Ariafar (leder) shahram@ariafar.com Telefon: 400 38 338

Marion Risa  (nestleder)  

Frode Hauglin (kasserer) frode.hauglin@gmail.com 

Olav Grimdalen jr. 

Lisbeth Hansen 

Gry Brandsnes g.brandsnes@gmail.com Telefon: 932 60 109

Berit Ovesen berit-ov@online.no Telefon: 932 16 529

Varamedlemmer

Idunn Bøyum idboey@gmail.com Telefon: 405 25 323

Anders Moholt

Tips noen om siden