Årsmelding 2017

ÅRSMELDING for året 2017

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

 Lokallag: Hadeland

 Fylkeslag: Oppland            

 Navn på kommune: Lunner, Gran, Jevnaker                   

 Styrets sammensetning:

 

Da årsmøtene avholdes på våren, må både styret som ble valgt på årsmøtet året før (2016) og som satt fram til årsmøtet i 2017, samt det styret som ble valgt på årsmøtet i 2017 og satt fram til årsmøtet i 2018, være nevnt i årsmeldingen.

Styret som satt i 2016 frem til årsmøtet i 2017. Dato for valg: 8.mars

Leder: Ranveig Berge

Nestleder: Marianne Raknerud

Studieleder: Arvid Drolsum

Styremedlem: Mette Karlsrud

Styremedlem: Astri Bjørnerud

Styremedlem: Beathe Olimb

Varamedlem: Thor-Erik Lindstad

Varamedlem: Mette Tøfte

Varamedlem: Janne Johnsen (permisjon hele perioden)

Styret som satt i 2017 frem til årsmøtet i 2018: Dato for valg: 7. mars

Leder: Ranveig Berge

Nestleder: Marianne Raknerud

Studieleder: Arvid Drolsum

Styremedlem: Mette Karlsrud

Styremedlem: Thor-Erik Lindstad

Styremedlem: Astri Bjørnerud

Styremedlem: Beathe Olimb

Varamedlem: Aksel Grindaker

Varamedlem: Vibeke Brenden

Revisor. Elsa Pettersen

Valgkomite: Marlene Höfliger og Synnøve Framstad.

 Møter – aktiviteter – arrangementer:

 Styremøter: 7

 Aktuelle/spesielle saker:

Gran;

I forbindelse med at kommunen skal spare penger blir vedtakene i tilrettelagte tjenester evaluert. Dette er en dårlig kombinasjon. Flere pårørende opplevde at deres datter eller sønn ville få mindre hjelp etter dette. Bl.a. blir Fjorlandsmat foreslått som en erstatning for å lage sin egen middag. Flere foreldre leverte inn klage og noen ble hørt. 

Leder for dagsenteret i Gran tok kontakt med styre og forteller at det har blitt vanskelig å få tak i kontanter til «oppmuntringspenger». Minibankene nedlegges.

Hun etterspør en erstatning for dette. Vi vet at disse pengene betyr mye for noen mens andre ikke tenker så mye over dette.

Gratis julebord/fest ble foreslått som en erstatning eller penger inn på konto til hver enkelt.

Lunner:

Utbedring av dagtilbudet på Frøystad har blitt nedprioritert i flere år.

Vi etterlyste fremdrift av dette gjennom Rådet for funksjonshemmede i kommunen. Dette følges opp videre her.

Kommunen hadde tilsyn fra fylkesmann tidlig på sommeren som omfattet tjenestene til voksne utviklingshemmede i egen bolig. Her fikk kommunene flere anmerkninger.

Forbedringer etter dette følges opp i rådet.

 Jevnaker:

Det kommunale Rådet for funksjonshemmede foreslo nye hjemmehjelpssatser i forbindelse med budsjettet for 2018. Det ble en ny sats på kr.1100,- for inntekt mellom 2G til 3G. (tidligere kr.1920,- mellom 2G til 4G).

Kommunen hadde tilsyn fra fylkesmann i august/september, som omfattet tjenestene til voksne utviklingshemmede i egen bolig. Her fikk kommunene flere anmerkninger.

Helse og omsorg avd. tilrettelagte tjenester har startet et prosjekt for lukking av avvikene. Det er nedsatt en styringsgruppe, arbeidsgrupper samt at verger/pårørende skal være en referansegruppe. Frist til okt/nov for lukking.

Lukking av avvikene følges opp i det kommunale Rådet for funksjonshemmede.

 Medlemsmøter: ingen

 Andre arrangementer (åpne møter, aksjoner, sosiale aktiviteter som turer, grillfester, jule­trefest m.m.):

 Vi arrangerte vårfest 5.mai på Bergslia som ble en meget vellykket fest. Vi var ca. 100 stykker. Vi serverte jubileumskake

 Førjulstreffet ble arrangert 25. november, også på Bergslia. Her var vi 117 stykker som koste seg med god mat, gang rundt juletreet og dans.

 Kurs- og studievirksomheten

 Antall studieringer: ingen

 Studieemner: ingen

 Kurs som er arrangert av laget: ingen

Deltakelse i kurs arrangert av andre:

Oppland fylkeslag sitt vårkurs 31.mars-2.april,

med tema vergemål og selvbestemmelse, her deltok:

Arvid Drolsum og Beathe Olimb.

Oppland fylkeslag sitt høstkurs 20-22 oktober,

med tema Friluftsliv, her deltok Arvid Drolsum, Ranveig Berge og Vibeke Brenden.

På tema demens hos utviklingshemmede deltok: Arvid Drolsum, Ranveig Berge og Vibeke Brenden.

 Likepersonsaktivitet

 Beskrivelse: vi har ikke hatt noen spesielle aktiviteter i år.

 

Medlemmer som har tillitsverv på fylkesplan og sentralt plan

 

 Her nevnes medlemmer som sitter i fylkesstyret, i ulike utvalg som fylkeslaget har,

og medlemmer som er i Landsstyret eller i sentrale utvalg i NFU.

 Fylkeslaget: Arvid Drolsum, kasserer.

 

NFU sentralt: ingen

 

 Eksterne råd og utvalg: Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i

Lunner: Ranveig Berge, styremedlem

Gran: Aksel Grindaker, styremedlem. Marianne Raknerud, varamedlem.

Jevnaker: Arvid Drolsum, nestleder.

 

 

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Oppland fylke:

Arvid Drolsum, styremedlem

 Deltakelse i møter m.v.

På årsmøte i Oppland fylkeslag 2.april deltok fra styret: Arvid Drolsum, Beathe Olimb og Ranveig Berge.

Andre deltakere fra Hadeland: Synnøve Framstad, Agnar Berge og Elsa Pettersen.

Innbyggermøte på Gran Rådhus 24.oktober i regi av rådet i Gran:

Thor-Erik Lindstad, Aksel Grindaker, Vibeke Brenden, Mette Karlsrud og Ranveig Berge. Sistnevnte holdt også et lite innlegg.

 SAFO områdemøte på Biri 13.november:

Thor-Erik Lindstad og Ranveig Berge.

 Økonomi:

 Økonomi:

Vi har mottatt tilsammen fra alle tre kommunene kr. 15.000,-

Grasrotstøtte kr. 2269,16.  Gave fra Sparebankstiftelsen kr. 3000,-

Momskompensasjon kr. 6561,- ​

 

Status over den økonomiske stillingen: God

Signert og revisorgodkjent regnskap skal vedlegges.

 Antall medlemmer:

Medlemmer pr. 01.01.2017: 108                                        

Medlemmer pr. 31.12.2017: 108                                        

 

Sted:

Dato:

 Enten leder, eller to styremedlemmer må signere.

 

 ________________________                               _________________________

Underskrift leder/styremedlem                                              Underskrift styremedlem

Tips noen om siden