Nyheter

Kurs på Fagernes 14. - 16. oktober

NFU Oppland fylkeslag arrangerer kurs på Fagernes 14. - 16. oktober.

Temaer er:

Utviklingshemming hos barn og unge –særskilte utfordringer rundt
tilrettelegging og god psykisk helse

Kurs for personer med utviklingshemming:
"Følelser - hva er det?"

Invitasjon er sendt ut alle medlemmer. Påmeldingsfrist er 23. september.