Årsmøte 2017

Årsmøtet ble gjennomført 16. februar, og det var 13 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Alle årsmøtepapirer ble godkjent.

Protokoll 2017

Årsmelding 2016

Regnskap 2016

Handlingsplan 2017

Tips noen om siden